3,000+ Daily Use English-Uzbek Words And Their Meaning

Hello reader, welcome to our new article. Do you want to learn English to Uzbek words meaning or Uzbek to English words meaning? Yes, of course, you want to learn about it and that’s why you are reading this list of 3,000+ English-Uzbek Words.

Daily use English-Uzbek words

Dear student, we all know that English and Uzbek both languages are famous so if anyone wants to learn any of these languages then he must have knowledge of English words as well as Uzbek words.

We talk to people every day and speak many sentences in English or Uzbek to get the conversation going. But if you want to learn a new language, then for this you have to learn to make sentences in that language and to learn to make sentences, you should have knowledge about words in that language.

Guys, If you want to learn Uzbek from English or want to learn English from Uzbek and if you have knowledge of one of these two languages and the words of that language, then learning another language is not too difficult for you.

In first, learning English-Uzbek vocabulary is the best practice to learn any of this language. Here we are sharing the list of 3100 English to Uzbek or Uzbek to English word meaning vocabulary that can help you learn both languages as per your need.

3100 Daily Use English To Uzbek Words | Uzbek to English words list

English WordUzbek Meaning
abitta
abandontark etmoq
abilityqobiliyat
ableqodir
abortionabort
abouthaqida
aboveyuqorida
abroadchet elda
absenceyo’qligi
absolutemutlaq
absolutelymutlaqo
absorbsingdirish
abusesuiiste’mol qilish
academicakademik
acceptqabul qilish
accesskirish
accidentbaxtsiz hodisa
accompanyhamrohlik qilish
accomplishbajarish
accordingko’ra
accounthisob
accurateaniq
accuseayblash
achieveerishish
achievementmuvaffaqiyat
acidkislota
acknowledgetan olmoq
acquireegallash
acrossbo’ylab
actharakat
actionharakat
activefaol
activistfaol
activityfaoliyat
actoraktyor
actressaktrisa
actualhaqiqiy
actuallyaslida
ade’lon
adaptmoslashish
addqo’shish
additionqo’shimcha
additionalqo’shimcha
addressmanzil
adequateadekvat
adjustsozlash
adjustmentmoslashish
administrationboshqaruv
administratoradministrator
admireqoyil qolish
admissionqabul qilish
admittan olish
adolescento’smir
adoptqabul qilish
adultkattalar
advanceavans
advancedrivojlangan
advantageafzallik
adventuresarguzasht
advertisingreklama
advicemaslahat
advisemaslahat bering
advisermaslahatchi
advocatehimoyachi
affairish
affectta’sir qilish
affordimkoniyatiga ega
afraidqo’rqib
Africanafrikalik
African-Americanafro-amerikalik
afterkeyin
afternoontushdan keyin
againyana
againstqarshi
ageyoshi
agencyagentlik
agendakun tartibi
agentagent
aggressivetajovuzkor
agooldin
agreerozi
agreementkelishuv
agriculturalqishloq xo’jaligi
aheadoldinda
aidyordam
aideyordamchi
AIDSOITS
aimmaqsad
airhavo
aircraftsamolyot
airlineaviakompaniya
airportaeroport
albumalbom
alcoholspirtli ichimliklar
alivetirik
allhammasi
allianceittifoq
allowruxsat berish
allyittifoqdosh
almostdeyarli
aloneyolg’iz
alongbirga
alreadyallaqachon
alsoshuningdek
altero’zgartirish
alternativemuqobil
althoughgarchi
alwayshar doim
amam
amazingajoyib
Americanamerikalik
amongorasida
amountmiqdori
ana
analysistahlil
analysttahlilchi
analyzetahlil qilish
ancientqadimiy
andva
angerg’azab
angleburchak
angrybadjahl
animalhayvon
anniversaryyubiley
announcee’lon qilish
annualyillik
anotherboshqa
answerjavob
anticipatebashorat qilish
anxietytashvish
anyhar qanday
anybodyhech kim
anymoreendi
anyonehar kim
anythinghar qanday narsa
anywaynima bo’lganda ham
anywherehar qanday joyda
apartalohida
apartmentkvartira
apparentaniq
apparentlyaftidan
appealShikoyat qilish
appearpaydo bo’ladi
appearanceko’rinish
appleolma
applicationilova
applymurojaat qiling
appointtayinlash
appointmenttayinlash
appreciateqadrlash
approachyondashuv
appropriatemuvofiq
approvaltasdiqlash
approvema’qullash
approximatelytaxminan
Arabarab
architectarxitektor
arebor
areahudud
arguebahslashmoq
argumentdalil
arisepaydo bo’ladi
armqo’l
armedqurollangan
armyarmiya
aroundatrofida
arrangetartibga solish
arrangementtartibga solish
arresthibsga olish
arrivalkelishi
arriveyetib kelish
artsan’at
articlemaqola
artistrassom
artisticbadiiy
askabi
Asianosiyolik
asidechetga
askso’rang
asleepuyquda
aspectjihati
assaulthujum
assertda’vo qilish
assessbaho bering
assessmentbaholash
assetaktiv
assigntayinlash
assignmenttopshiriq
assistyordam berish
assistanceyordam
assistantyordamchi
associatesherik
associationuyushma
assumefaraz qilmoq
assumptionfaraz
assureishontirmoq
atda
athletesportchi
athleticatletik
atmosphereatmosfera
atomatom
attachbiriktir
attackhujum
attempturinish
attendqatnashmoq
attentiondiqqat
attitudemunosabat
attorneyadvokat
attractjalb qilish
attractivejozibali
attributexususiyat
audiencetomoshabinlar
authormuallif
authorityhokimiyat
autoavto
availablemavjud
averageo’rtacha
avoidqochish
awardmukofoti
awarexabardor
awarenessxabardorlik
awayuzoqda
awfuldahshatli
babychaqaloq
backorqaga
backgroundfon
badyomon
badlyyomon
bagsumka
bakepishirmoq
balancemuvozanat
ballto’p
bantaqiqlash
bandband
bankbank
barbar
barelyzo’rg’a
barrelbochka
barrierto’siq
baseasos
baseballbeysbol
basicAsosiy
basicallyasosan
basisasos
basketsavat
basketballbasketbol
batyarasa
bathroomhammom
batterybatareya
battlejang
bebo’l
beachplyaj
beanloviya
bearayiq
beaturish
beautifulgo’zal
beautygo’zallik
becausechunki
becomebo’lish
bedyotoq
bedroomyotoqxona
beenbo’lgan
beerpivo
beforeoldin
beganboshlangan
beginboshlash
beginningboshlanishi
behaviorxulq-atvor
behindorqasida
beingbo’lish
beliefe’tiqod
believeishon
bellqo’ng’iroq
belongtegishli
belowquyida
beltkamar
benchskameyka
bendegilish
beneathostida
benefitfoyda
besideyonida
besidesbundan tashqari
besteng yaxshi
bettikish
betteryaxshiroq
betweenorasida
beyondtashqari
BibleInjil
bigkatta
bikevelosiped
billhisob
billionmilliard
bindbog’lamoq
biologicalbiologik
birdqush
birthtug’ilish
birthdaytug’ilgan kun
bitbit
bitetishlash
blackqora
bladepichoq
blameayblash
blanketadyol
blindko’r
blockblok
bloodqon
blowpuflamoq
blueko’k
boardtaxta
boatqayiq
bodytanasi
bombbomba
bombingbombardimon qilish
bondrishta
bonesuyak
bookkitob
boombum
bootyuklash
borderchegara
borntug’ilgan
borrowqarz olish
bossxo’jayin
bothikkalasi ham
botherbezovta qilmoq
bottleshisha
bottompastki
boughtsotib oldi
boundarychegara
bowlkosa
boxquti
boyyigit
boyfriendyigit
brainmiya
branchfiliali
brandbrend
breadnon
breaktanaffus
breakfastnonushta
breastko’krak
breathnafas
breathenafas ol
brickg’isht
bridgeko’prik
briefqisqacha
brieflyqisqacha
brightyorqin
brilliantajoyib
bringolib keling
BritishBritaniya
broadkeng
brokebuzildi
brokenbuzilgan
brotheruka
broughtolib keldi
brownjigarrang
brushcho’tka
buckpul
budgetbyudjet
buildqurmoq
buildingbino
bulleto’q
bunchto’da
burdenyuk
burnkuyish
burydafn qilmoq
busavtobus
businessbiznes
busyband
butlekin
buttersariyog’
buttontugmasi
buysotib olish
buyerxaridor
bytomonidan
cabinkabina
cabinetkabinet
cablekabel
caketort
calculatehisoblash
callqo’ng’iroq qiling
camekeldi
camerakamera
camplager
campaignkampaniya
campuskampus
canmumkin
Canadiankanadalik
cancersaraton
candidatenomzod
capqopqoq
capabilityqobiliyat
capableqodir
capacitysig’im
capitalpoytaxt
captainkapitan
captureqo’lga olish
carmashina
carbonuglerod
cardkarta
careg’amxo’rlik
careermartaba
carefulehtiyotkor
carefullyehtiyotkorlik bilan
carriertashuvchi
carryolib yurish
casehol
cashnaqd pul
castquyma
catmushuk
catchtutmoq
categorykategoriya
Catholickatolik
caughtushlandi
causesabab
ceilingshift
celebratenishonlash
celebrationbayram
celebritymashhur
cellhujayra
centsent
centermarkaz
centralmarkaziy
centuryasr
CEOBosh ijrochi direktor
ceremonymarosim
certainaniq
certainlyalbatta
chainzanjir
chairstul
chairmanrais
challengeqiyinchilik
chamberkamera
championchempion
championshipchempionat
chanceimkoniyat
changeo’zgartirish
changingo’zgaruvchan
channelkanal
chapterbob
characterxarakter
characteristicxarakterli
characterizexarakterlash
chargezaryad
charityxayriya
chartdiagramma
chaseketidan quvmoq
cheaparzon
checktekshirish
cheekyonoq
cheesepishloq
chefoshpaz
chemicalkimyoviy
chestko’krak qafasi
chickjo’ja
chickentovuq
chiefboshliq
childbola
childhoodbolalik
childrenbolalar
ChineseXitoy
chipchip
chocolateshokolad
choicetanlash
cholesterolxolesterin
choosetanlang
chordakkord
Christianxristian
ChristmasRojdestvo
churchcherkov
cigarettesigaret
circledoira
circumstancevaziyat
citeiqtibos keltiring
citizenfuqaro
cityshahar
civilfuqarolik
civilianfuqarolik
claimTalab
classsinf
classicklassik
classroomsinf xonasi
cleantoza
clearaniq
clearlyaniq
clientmijoz
climateiqlim
climbko’tarilish
clinicklinika
clinicalklinik
clocksoat
closeyaqin
closelyyaqindan
closeryaqinroq
clothekiyinmoq
clotheskiyimlar
clothingkiyim
cloudbulut
clubklub
cluemaslahat
clusterklaster
coachmurabbiy
coalko’mir
coalitionkoalitsiya
coastqirg’oq
coatpalto
codekod
coffeeqahva
cognitivekognitiv
coldsovuq
collapsequlash
colleaguehamkasb
collectyig’ish
collectionyig’ish
collectivekollektiv
collegekollej
colonialmustamlakachi
colonykoloniya
colorrang
columnustun
combinationkombinatsiya
combinearalashtirmoq
comekelib
comedykomediya
comfortqulaylik
comfortablequlay
commandbuyruq
commanderqo’mondon
commentizoh
commercialtijorat
commissionkomissiya
committopshirmoq
commitmentmajburiyat
committeeqo’mita
commonumumiy
communicatemuloqot qilish
communicationaloqa
communityjamiyat
companykompaniya
comparesolishtiring
comparisonsolishtirish
competeraqobat qilish
competitionmusobaqa
competitiveraqobatbardosh
competitorraqobatchi
complainshikoyat qilish
complaintshikoyat
completeto’liq
completelybatamom
complexmurakkab
complicatedmurakkab
componentkomponent
composetuzmoq
compositiontarkibi
comprehensivekeng qamrovli
computerkompyuter
concentratekonsentratsiyalash
concentrationdiqqat
concepttushuncha
concerntashvish
concernedtashvish
concertkonsert
concludexulosa qilish
conclusionxulosa
concretebeton
conditionholat
conducto’tkazish
conferencekonferensiya
confidenceishonch
confidento’ziga ishongan
confirmtasdiqlang
conflictziddiyat
confrontduch kelmoq
confusionchalkashlik
CongressKongress
congressionalkongressga tegishli
connectulanmoq
connectionulanish
consciousnessong
consensusKelishuv
consequenceoqibat
conservativekonservativ
considerko’rib chiqing
considerablesezilarli
considerationhisobga olish
consistiborat
consistentizchil
consonantundosh
constantdoimiy
constantlydoimiy
constitutetashkil qiladi
constitutionalkonstitutsiyaviy
constructqurish
constructionqurilish
consultantmaslahatchi
consumeiste’mol
consumeriste’molchi
consumptioniste’mol
contactaloqa
containo’z ichiga oladi
containeridish
contemporaryzamondosh
contentmazmuni
contestmusobaqa
contextkontekst
continentqit’a
continuedavom eting
continueddavom etdi
contractshartnoma
contrastkontrast
contributehissa qo’shish
contributionhissa
controlboshqaruv
controversialbahsli
controversymunozara
conventionkonventsiya
conventionalan’anaviy
conversationsuhbat
convertaylantirish
convictionhukm
convinceishontirish
cookoshpaz
cookiecookie
cookingpishirish
coolsalqin
cooperationhamkorlik
coppolitsiya
copeengish
copynusxa ko’chirish
coreyadro
cornmakkajo’xori
cornerburchak
corporatekorporativ
corporationkorporatsiya
correctto’g’ri
correspondentmuxbir
costxarajat
cottonpaxta
couchdivan
couldmumkin
councilkengash
counselormaslahatchi
counthisoblash
counterhisoblagich
countrymamlakat
countyokrug
couplejuft
couragejasorat
coursekurs
courtsud
cousinamakivachcha
coverqopqoq
coverageqamrov
cowsigir
crackyorilish
crafthunarmandchilik
crashhalokat
crazyaqldan ozgan
creamkrem
creaseburma
createyaratmoq
creationyaratish
creativeijodiy
creaturemavjudot
creditkredit
crewekipaj
crimejinoyat
criminaljinoyatchi
crisisinqiroz
criteriamezonlar
critictanqidchi
criticaltanqidiy
criticismtanqid
criticizetanqid qilmoq
crophosil
crosskesib o’tish
crowdto’da
crucialhal qiluvchi ahamiyatga ega
cryhayqiriq
culturalmadaniy
culturemadaniyat
cupchashka
curiousqiziquvchan
currentjoriy
currentlyhozirgi paytda
curriculumo’quv dasturi
customCustom
customermijoz
cutkesish
cycletsikl
daddada
dailyhar kuni
damagezarar
danceraqsga tushish
dangerXavf
dangerousxavfli
darejur’at
darkqorong’i
darknesszulmat
datama’lumotlar
datesana
daughterqizim
daykun
deado’lik
dealbitim
dealerdilerlik
dearazizim
deatho’lim
debatemuzokara
debtqarz
decadeo’n yil
decideqaror
decimalkasr
decisionqaror
deckpastki
declareDECLARE
declinepasayish
decreasepasayish
deepchuqur
deeplychuqur
deerkiyik
defeatmag’lubiyat
defendhimoya qilish
defendanthimoyachi
defensemudofaa
defensivemudofaa
deficitkamomad
defineaniqlash
definitelyalbatta
definitionta’rifi
degreegradus
delaykechikish
deliveryetkazib berish
deliveryyetkazib berish
demandtalab
democracydemokratiya
Democratdemokrat
democraticdemokratik
demonstratenamoyish
demonstrationnamoyish
denyrad etish
departmentBo’lim
dependbog’liq
dependentqaram
dependingqarab
depicttasvirlash
depressiondepressiya
depthchuqurlik
deputyo’rinbosari
derivehosil qilish
describetasvirlab bering
descriptiontavsifi
desertcho’l
deserveloyiq
designdizayn
designerdizayner
desireistak
deskstol
desperateumidsiz
despiteqaramay
destroyyo’q qilish
destructionhalokat
detailbatafsil
detailedbatafsil
detectaniqlash
determineaniqlash
developrivojlantirish
developingrivojlanmoqda
developmentrivojlantirish
devicequrilma
devotebag’ishlash
dialoguedialog
dictionarylug’at
didqildi
dieo’lish
dietparhez
differfarq qiladi
differencefarq
differentboshqacha
differentlyboshqacha
difficultqiyin
difficultyqiyinchilik
digqazish
digitalraqamli
dimensiono’lchash
diningovqatlanish
dinnerkechki ovqat
directbevosita
directionyo’nalishi
directlybevosita
directordirektor
dirtaxloqsizlik
dirtyiflos
disabilitynogironlik
disagreerozi emas
disappearyo’qoladi
disasterfalokat
disciplineintizom
discoursenutq
discoverkashf qilish
discoverykashfiyot
discriminationdiskriminatsiya
discussmuhokama qilish
discussionmunozara
diseasekasallik
dishtaom
dismissishdan bo’shatish
disordertartibsizlik
displayko’rsatish
disputebahs
distancemasofa
distantuzoq
distinctalohida
distinctionfarqlash
distinguishfarqlash
distributetarqatish
distributiontarqatish
districttuman
diversexilma-xil
diversityxilma-xilligi
dividebo’lmoq
divisionbo’linish
divorceajralish
DNADNK
doqilish
doctorshifokor
documenthujjat
doesqilsa
dogit
dollardollar
domesticmaishiy
dominanthukmron
dominatehukmronlik qiladi
don’tyo’q
doneqilingan
dooreshik
doubleikki hissa
doubtshubha
downpastga
downtownshahar markazida
dozeno’nlab
draftqoralama
dragsudramoq
dramadrama
dramaticdramatik
dramaticallykeskin
drawchizish
drawingchizish
dreamorzu
dresskiyinish
drinkichish
drivehaydash
driverhaydovchi
droptushirish
drugdori
dryquruq
ducko’rdak
duemuddati
duringdavomida
dustchang
dutyburch
eachhar bir
eagerishtiyoqli
earquloq
earlybarvaqt
earnishlab topmoq
earningsdaromad
earthyer
easesukunat
easilyosongina
eastsharq
easternsharqiy
easyoson
eatyemoq
economiciqtisodiy
economicsIqtisodiyot
economistiqtisodchi
economyiqtisodiyot
edgechet
editionnashr
editormuharrir
educatetarbiyalash
educationta’lim
educationaltarbiyaviy
educatoro’qituvchi
effectta’sir
effectivesamarali
effectivelysamarali
efficiencysamaradorlik
efficientsamarali
effortharakat qilish
eggtuxum
eightsakkiz
eitheryoki
elderlykeksa
electsaylash
electionsaylov
electricelektr
electricityelektr energiyasi
electronicelektron
elementelement
elementaryboshlang’ich
eliminateyo’q qilish
eliteelita
elseboshqa
elsewhereboshqa joyda
e-mailelektron pochta
embracequchoqlash
emergepaydo bo’ladi
emergencyfavqulodda
emissionemissiya
emotionhissiyot
emotionalhissiy
emphasista’kidlash
emphasizeta’kidlash
employishga
employeexodim
employerish beruvchi
employmentbandlik
emptybo’sh
enableyoqish
encounteruchrashish
encouragerag’batlantirish
endoxiri
enemydushman
energyenergiya
enforcementijro etish
engageshug’ullanish
enginedvigatel
engineermuhandis
engineeringmuhandislik
EnglishIngliz
enhanceoshirish
enjoyrohatlaning
enormousulkan
enoughyetarli
ensureta’minlash
enterkiriting
enterprisekorxona
entertainmento’yin-kulgi
entirebutun
entirelybutunlay
entranceKirish
entrykirish
environmentmuhit
environmentalekologik
episodeepizod
equalteng
equallyteng
equatetenglashtirmoq
equipmentuskunalar
eradavr
errorxato
escapeqochish
especiallyayniqsa
essayinsho
essentialmuhim
essentiallyasosan
establisho’rnatish
establishmenttashkil etish
estatemulk
estimatetaxmin qilish
etcva boshqalar
ethicsaxloq
ethnicetnik
Europeanyevropalik
evaluatebaho bering
evaluationbaholash
evenhatto
eveningoqshom
eventvoqea
eventuallyoxir-oqibat
everhar doim
everyhar
everybodyhamma
everydayhar kuni
everyonehamma
everythinghamma narsa
everywherehamma joyda
evidencedalil
evolutionevolyutsiya
evolverivojlanadi
exactaniq
exactlyaynan
examinationimtihon
examineImtihon
examplemisol
exceedoshib ketish
excellentajoyib
exceptbundan mustasno
exceptionistisno
exchangealmashish
excitehayajonlantirish
excitinghayajonli
executiveijrochi
exercisemashq qilish
exhibitko’rgazma
exhibitionko’rgazma
existmavjud
existencemavjudlik
existingmavjud
expandkengaytirish
expansionkengaytirish
expectkutish
expectationkutish
expensexarajat
expensiveqimmat
experiencetajriba
experimenttajriba
expertmutaxassis
explaintushuntiring
explanationtushuntirish
explodeportlash
explorekashf qiling
explosionportlash
exposefosh qilish
exposurechalinish xavfi
expressifodalash
expressionifoda
extenduzaytirish
extensionkengaytma
extensivekeng qamrovli
extentdarajada
externaltashqi
extraqo’shimcha
extraordinaryfavqulodda
extremeekstremal
extremelynihoyatda
eyeko’z
fabricmato
faceyuz
facilityqulaylik
facthaqiqat
factoromil
factoryzavod
facultyfakultet
fadeso’nish
failmuvaffaqiyatsiz
failuremuvaffaqiyatsizlik
fairadolatli
fairlyodilona
faithimon
falltushish
familiartanish
familyoila
famousmashhur
fanmuxlis
fantasyfantaziya
faruzoq
farmferma
farmerdehqon
fashionmoda
fasttez
fatsemiz
fatetaqdir
fatherota
faultayb
favoryaxshilik
favoritesevimli
fearqo’rquv
featurexususiyat
federalfederal
feehaq
feedozuqa
feelhis qilish
feelingtuyg’u
feetoyoq
felltushdi
fellowo’rtoq
felthis qildi
femaleayol
fencepanjara
fewoz
fewerkamroq
fibertola
fictionfantastika
fieldmaydon
fifteeno’n besh
fifthbeshinchi
fiftyellik
figAnjir
fightkurash
fighterjangchi
fightingjang qilish
figureraqam
filefayl
fillto’ldirish
filmfilm
finalfinal
finallynihoyat
financeMoliya
financialmoliyaviy
findtoping
findingtopish
fineyaxshi
fingerbarmoq
finishtugatish
fireolov
firmmustahkam
firstbirinchi
fishbaliq
fishingbaliq ovlash
fitmos
fitnessfitnes
fivebesh
fixtuzatish
flagbayroq
flameolov
flattekis
flavorlazzat
fleeqochmoq
fleshgo’sht
flightparvoz
floatsuzmoq
floorqavat
flowoqim
flowergul
flypashsha
focusdiqqat
folkxalq
followergash
followingquyidagi
foodovqat
footoyoq
footballfutbol
foruchun
forcekuch
foreignxorijiy
foresto’rmon
foreverabadiy
forgetunut
formshakl
formalrasmiy
formationshakllanishi
formeroldingi
formulaformula
fortholdinga
fortuneboylik
forwardoldinga
foundtopildi
foundationasos
founderasoschisi
fourto’rtta
fourthto’rtinchi
fractionkasr
frameramka
frameworkramka
freeozod
freedomerkinlik
freezemuzlash
Frenchfrantsuz
frequencychastota
frequenttez-tez
frequentlytez-tez
freshyangi
frienddo’st
friendlydo’stona
friendshipdo’stlik
fromdan
frontold
fruitmeva
frustrationumidsizlik
fuelyoqilg’i
fullto’la
fullyto’liq
funqiziqarli
functionfunktsiyasi
fundfond
fundamentalasosiy
fundingmoliyalashtirish
funeraldafn marosimi
funnykulgili
furnituremebel
furthermorebundan tashqari
futurekelajak
gaindaromad
galaxygalaktika
gallerygalereya
gameo’yin
gangto’da
gapbo’shliq
garagegaraj
gardenbog’
garlicsarimsoq
gasgaz
gateDarvoza
gatheryig’ish
gaveberdi
gaygey
gazeqarash
geartishli
genderjins
genegen
generalumumiy
generallyumuman
generatehosil qilish
generationavlod
geneticgenetik
gentlemuloyim
gentlemanjanob
gentlymuloyimlik bilan
Germannemis
gestureimo-ishora
getolish
ghostsharpa
giantgigant
giftsovg’a
giftediqtidorli
girlqiz
girlfriendqiz do’sti
giveberish
givenberilgan
gladxursand
glanceqarash
glassstakan
globalglobal
gloveqo’lqop
goket
goalmaqsad
GodXudo
goldoltin
goldenoltin
golfgolf
goneketdi
goodyaxshi
gotoldi
governboshqarmoq
governmenthukumat
governorgubernator
grabtutmoq
gradedaraja
graduallyasta-sekin
graduatebitiruvchi
graindon
grandkatta
grandfatherbobo
grandmotherbuvi
grantgrant
grasso’t
graveqabr
graykulrang
greatajoyib
greatesteng buyuk
greenyashil
grewo’sdi
groceryoziq-ovqat
groundzamin
groupguruh
growo’sadi
growingo’sib borayotgan
growtho’sish
guaranteekafolat
guardqo’riqchi
guesstaxmin qiling
guestmehmon
guidehidoyat
guidelineko’rsatma
guiltyaybdor
gunqurol
guyyigit
habitodat
habitatyashash joyi
hadbor edi
hairSoch
halfyarmi
hallzal
handqo’l
handfulhovuch
handletutqich
hangosmoq
happensodir bo’lmoq
happybaxtli
hardqiyin
hardlyzo’rg’a
hasega
hatshlyapa
hatenafrat
havebor
heu
headbosh
headlinesarlavha
headquartersshtab-kvartirasi
healthsalomatlik
healthysog’lom
heareshitish
heardeshitildi
hearingeshitish
heartyurak
heatissiqlik
heavenjannat
heavilyog’ir
heavyog’ir
heeltovon
heightbalandligi
heldo’tkazildi
helicoptervertolyot
helljahannam
helloSalom
helpYordam
helpfulfoydali
heruni
hereBu yerga
heritagemeros
heroqahramon
herselfo’zi
heyHey
hisalom
hideyashirmoq
highyuqori
highlightta’kidlash
highlyjuda
highwayavtomagistral
hilltepalik
himuni
himselfo’zi
hipkestirib
hireyollash
hisuning
historiantarixchi
historictarixiy
historicaltarixiy
historytarix
hiturish
holdtutmoq
holeteshik
holidaybayram
holymuqaddas
homeuy
homelessuysiz
honesthalol
honeyasal
honorhurmat
hopeumid
horizongorizont
horrordahshat
horseot
hospitalkasalxona
hostmezbon
hotissiq
hotelmehmonxona
hoursoat
houseuy
householduy xo’jaligi
housinguy-joy
howQanaqasiga
howeverammo
hugeulkan
humaninson
humorhazil
hundredyuz
hungryoch
huntov
hunterovchi
huntingov qilish
hurryshoshiling
hurtog’riydi
husbander
hypothesisgipoteza
II
icemuz
ideafikr
idealideal
identificationidentifikatsiya
identifyaniqlash
identityshaxs
ieya’ni
ifagar
ignoree’tibor bermaslik
illkasal
illegalnoqonuniy
illnesskasallik
illustratetasvirlab bering
imagetasvir
imaginationtasavvur
imaginetasavvur qiling
immediatedarhol
immediatelydarhol
immigrantmuhojir
immigrationimmigratsiya
impactta’sir
implementamalga oshirish
implicationimo-ishora
implynazarda tutadi
importanceahamiyati
importantmuhim
imposeyuklamoq
impossibleimkonsiz
impresstaassurot qoldirish
impressiontaassurot
impressiveta’sirli
improveyaxshilash
improvementtakomillashtirish
inichida
incentiverag’batlantirish
inchdyuym
incidentvoqea
includeo’z ichiga oladi
includingshu jumladan
incomedaromad
incorporatekiritish
increasekattalashtirish; ko’paytirish
increasedortdi
increasingortib boradi
increasinglyborgan sari
incredibleaql bovar qilmaydigan
indeedhaqiqatdan ham
independencemustaqillik
independentmustaqil
indexindeks
Indianhind
indicateko’rsatish
indicationko’rsatma
individualindividual
industrialsanoat
industrysanoat
infantchaqaloq
infectioninfektsiya
inflationinflyatsiya
influenceta’sir qilish
informxabar bering
informationma `lumot
ingredientingredient
initialboshlang’ich
initiallydastlab
initiativetashabbus
injuryjarohat
innerichki
innocentbegunoh
inquiryso’rov
insecthasharot
insideichida
insighttushuncha
insistturib olish
inspireilhomlantirmoq
installo’rnatish
instancemisol
instantbir zumda
insteado’rniga
institutionmuassasa
institutionalinstitutsional
instructionko’rsatma
instructorinstruktor
instrumentasbob
insurancesug’urta
intellectualintellektual
intelligencerazvedka
intendniyat qilmoq
intenseshiddatli
intensityintensivlik
intentionniyat
interactiono’zaro ta’sir
interestqiziqish
interestedmanfaatdor
interestingqiziq
internalichki
internationalxalqaro
InternetInternet
interprettalqin qilish
interpretationtalqin qilish
interventionaralashuv
interviewintervyu
intoichiga
introducetanishtirish
introductionkirish
invasionbosqin
inventixtiro qilish
investsarmoya kiriting
investigatetergov qilish
investigationtergov
investigatortergovchi
investmentsarmoya
investorinvestor
invitetaklif qiling
involvejalb qilish
involvedjalb qilingan
involvementishtirok etish
IraqiIroq
Irishirland
irontemir
ishisoblanadi
Islamicislomiy
islandorol
Israeliisroillik
issuenashr
itbu
Italianitalyancha
itemelement
itsuning
itselfo’zi
jacketkurtka
jailqamoqxona
Japaneseyapon
jetreaktiv
Jewyahudiy
Jewishyahudiy
jobish
joinqo’shilish
jointqo’shma
jokehazil
journaljurnal
journalistjurnalist
journeysayohat
joyquvonch
judgehakam
judgmenthukm
juicesharbat
jumpsakramoq
juniorkichik
juryhakamlar hay’ati
justshunchaki
justiceadolat
justifyoqlash
keepsaqlamoq
keptsaqlanadi
keykalit
kicktepmoq
kidbola
killo’ldirish
killerqotil
killingo’ldirish
kindmehribon
kingshoh
kisso’pish
kitchenoshxona
kneetizza
knewbilar edi
knifepichoq
knocktaqillatish
knowbilish
knowledgebilim
lablaboratoriya
labelyorliq
labormehnat
laboratorylaboratoriya
lacketishmasligi
ladyxonim
lakeko’l
landyer
landscapemanzara
languagetil
laptizza
largekatta
largelyasosan
lastoxirgi
latekech
laterkeyinroq
Latinlotin
latterikkinchisi
laughkulmoq
launchishga tushirish
lawqonun
lawnmaysazor
lawsuitda’vo
lawyeryurist
layyotish
layerqatlam
leadqo’rg’oshin
leaderyetakchi
leadershipetakchilik
leadingyetakchi
leafbarg
leagueliga
leanozg’in
learno’rganing
learningo’rganish
leastkamida
leatherteri
leavetark eting
ledLED
leftchap
legoyoq
legacymeros
legalqonuniy
legendafsona
legislationqonunchilik
legitimateqonuniy
lemonlimon
lengthuzunligi
lessKamroq
lessondars
letruxsat bering
letterxat
levelDaraja
liberalliberal
librarykutubxona
licenselitsenziya
lieyolg’on
lifehayot
lifestyleturmush tarzi
lifetimehayot paytida
liftko’tarmoq
lightyorug’lik
likekabi
likelyehtimol
limitchegara
limitationcheklash
limitedcheklangan
linechiziq
linkhavola
liplab
liquidsuyuqlik
listro’yxati
listentingla
literallytom ma’noda
literaryadabiy
literatureadabiyot
littleoz
liveyashash
livingyashash
loadyuk
loanqarz
localmahalliy
locatetoping
locationManzil
lockqulf
logjurnal
loneyolg’iz
longuzoq
long-termUzoq muddat
lookqarang
loosebo’sh
loseyo’qotish
lossyo’qotish
lostyo’qolgan
lotko’p
lotsko’p
loudbaland ovozda
lovesevgi
lovelyyoqimli
loversevgilisi
lowpast
lowerpastroq
luckomad
luckyomadli
lunchtushlik
lungo’pka
machinemashina
madTelba
madeqilingan
magazinejurnal
magnetmagnit
mailpochta
mainasosiy
mainlyasosan
maintainsaqlab turish
maintenancetexnik xizmat ko’rsatish
majormayor
majorityko’pchilik
makeqilish
makeryaratuvchi
makeupgrim surmoq, pardoz qilmoq; yasamoq, tuzmoq
maleerkak
mallsavdo markazi
mankishi
manageboshqarish
managementboshqaruv
managermenejer
mannerusul
manufacturerishlab chiqaruvchi
manufacturingishlab chiqarish
manyko’p
mapxarita
marginmarja
markbelgi
marketbozor
marketingmarketing
marriagenikoh
marrieduylangan
marryuylanmoq
maskniqob
massmassa
massivekatta
masterusta
matchmos
materialmaterial
mathmatematika
mattermasala
maymumkin
maybebalki
mayormer
memen
mealovqat
meananglatadi
meaningma’nosi
meantnazarda tutgan
meanwhileayni paytda
measureo’lchov
measuremento’lchov
meatgo’sht
mechanismmexanizmi
mediaommaviy axborot vositalari
medicaltibbiy
medicationdori
medicineDori
mediumo’rta
meetuchrashish
meetinguchrashuv
melodyohang
membera’zosi
membershipA’zolik
memoryxotira
menerkaklar
mentalruhiy
mentioneslatib o’tish
menumenyu
mereoddiy
merelyshunchaki
messtartibsizlik
messagexabar
metalmetall
metermetr
methodusuli
Mexicanmeksikalik
middleo’rtada
mightmumkin
milemilya
militaryharbiy
milksut
millionmillion
mindaql
minemeniki
ministervazir
minorkichik
minorityozchilik
minutedaqiqa
miraclemo”jiza
mirroroyna
misssog’indim
missileraketa
missionmissiya
mistakeXato
mixaralashtirmoq
mixturearalashmasi
moderejimi
modelmodel
moderateo’rtacha
modernzamonaviy
modestkamtarin
moleculemolekulasi
momonam
momentmoment
moneypul
monitormonitor
monthoy
moodkayfiyat
moonoy
moralahloqiy
moreKo’proq
moreoverbundan tashqari
morningertalab
mortgageipoteka
mosteng
mostlyasosan
motherOna
motionharakat
motivationmotivatsiya
motormotor
mounto’rnatish
mountaintog
mousesichqoncha
mouthog’iz
moveharakat
movementharakat
moviekino
MrJanob
MrsMissis
MsXonim
muchko’p
multiplebir nechta
multiplyko’paytirmoq
murderqotillik
musclemuskul
museummuzey
musicmusiqa
musicalmusiqiy
musicianmusiqachi
Muslimmusulmon
mustkerak
mutualo’zaro
mymening
myselfo’zim
mysterysir
mythafsona
nakedyalang’och
namenomi
narrativehikoya
narrowtor
nationmillat
nationalmilliy
nativeonalik
naturaltabiiy
naturallytabiiy ravishda
naturetabiat
nearyaqin
nearbyyaqin
nearlydeyarli
necessarilyalbatta
necessaryzarur
neckbo’yin
needkerak
negativesalbiy
negotiatemuzokara qilish
negotiationmuzokaralar
neighborqo’shni
neighborhoodTurar joy dahasi
neitherna
nerveasab
nervousasabiy
netto’r
networktarmoq
neverhech qachon
neverthelessshunga qaramay
newyangi
newlyYangi
newsYangiliklar
newspapergazeta
nextKeyingi
niceyaxshi
nighttun
nineto’qqiz
noyo’q
nobodyhech kim
nodbosh irg’adi
noiseshovqin
nominationnominatsiya
noneyo’q
nonethelessshunga qaramay
noonpeshin
norna
normalnormal
normallyodatda
northshimol
northernshimoliy
noseburun
notemas
noteEslatma
nothinghech narsa
noticexabarnoma
notiontushuncha
nounism
novelroman
nowhozir
nowherehech qayerda
n’tyo’q
nuclearyadroviy
numberraqam
numeralraqam
numerousko’p
nursehamshira
nutyong’oq
objectob’ekt
objectiveob’ektiv
obligationmajburiyat
observationkuzatuv
observekuzating
observerkuzatuvchi
obtainolish
obviousaniq
obviouslyaniq
occasionfursat
occasionallyvaqti-vaqti bilan
occupationkasb
occupyegallash
occuryuzaga keladi
oceanokean
oddg’alati
oddsimkoniyatlar
ofning
offo’chirilgan
offensejinoyat
offensivehujumkor
offertaklif
officeidora
officerofitser
officialrasmiy
oftentez-tez
ohoh
oilmoy
okok
okayxop
oldeski
OlympicOlimpiya
onyoqilgan
oncebir marta
onebitta
ongoingdavom etayotgan
onionpiyoz
onlineonlayn
onlyfaqat
ontoustiga
openochiq
openingochilish
operateishlaydi
operatingfaoliyat ko’rsatmoqda
operationoperatsiya
operatoroperator
opinionfikr
opponentraqib
opportunityimkoniyat
opposeqarshi
oppositeqarama-qarshi
oppositionqarama-qarshilik
optionvariant
oryoki
orangeapelsin
orderbuyurtma
ordinaryoddiy
organorgan
organicorganik
organizationtashkilot
organizetashkil qilish
orientationorientatsiya
originkelib chiqishi
originaloriginal
originallyasli
otherboshqa
othersboshqalar
otherwiseaks holda
oughtkerak
ourbizning
ourselveso’zimiz
outtashqariga
outcomenatija
outsidetashqarida
ovenpech
overustida
overallumumiy
overcomeyengish
overlooke’tiborsizlik
oweqarz
ownShaxsiy
owneregasi
oxygenkislorod
pacesur’at
packpaket
packagepaket
pagesahifa
painog’riq
painfulalamli
paintbo’yamoq
painterrassom
paintingrasm chizish
pairjuft
palerangpar
Palestinianfalastinlik
palmkaft
panpan
panelpaneli
pantshim
paperqog’oz
paragraphparagraf
parentota-ona
parkpark
parkingavtoturargoh
partqismi
participantishtirokchi
participateishtirok etish
participationishtirok etish
particularalohida
particularlyayniqsa
partlyqisman
partnerhamkor
partnershiphamkorlik
partypartiya
passo’tish
passageo’tish
passengeryo’lovchi
passionehtiros
pasto’tgan
patchyamoq
pathyo’l
patientsabr
patternnaqsh
pausepauza
payto’lash
paymentto’lov
PCKompyuter
peacetinchlik
peakcho’qqi
peertengdosh
penaltyjarima
peopleodamlar
pepperQalapmir
perboshiga
perceiveidrok etish
percentagefoiz
perceptionidrok
perfectmukammal
perfectlyMukammal
performbajarish
performanceishlash
perhapsbalki
perioddavr
permanentdoimiy
permissionruxsat
permitruxsat
personodam
personalshaxsiy
personalityshaxsiyat
personallyshaxsan
personnelxodimlar
perspectivenuqtai nazar
persuadeishontirish
petUy hayvoni
phasebosqichi
phenomenonhodisa
philosophyfalsafa
phonetelefon
photofotosurat
photographfotosurat
photographerfotograf
phraseibora
physicaljismoniy
physicallyjismonan
physicianshifokor
pianopianino
picktanlash
picturerasm
piepirog
pieceparcha
pileqoziq
pilotuchuvchi
pineqarag’ay
pinkpushti
pipequvur
pitchbalandlik
placejoy
plainoddiy
planreja
planesamolyot
planetsayyora
planningrejalashtirish
planto’simlik
plasticplastik
plateplastinka
platformplatforma
playo’ynash
playerfutbolchi
pleaseIltimos
pleasurezavq
plentyko’p
plotuchastka
pluralkoʻplik
plusortiqcha
PMPM
pocketcho’ntak
poemshe’r
poetshoir
poetryshe’riyat
pointnuqta
polequtb
policepolitsiya
policysiyosat
politicalsiyosiy
politicallysiyosiy jihatdan
politiciansiyosatchi
politicssiyosat
pollso’rov
pollutionifloslanish
poolbasseyn
poorkambag’al
poppop
popularmashhur
populatejoylashtirmoq
populationaholi
porchayvon
portport
portionqismi
portraitportret
portraytasvirlash
posepoza
positionpozitsiya
positiveijobiy
possessegalik qilish
possibilityimkoniyat
possiblemumkin
possiblyehtimol
postpost
potqozon
potatokartoshka
potentialsalohiyat
potentiallypotentsial
poundfunt
pourquying
povertyqashshoqlik
powderkukun
powerkuch
powerfulkuchli
practicalamaliy
practiceamaliyot
prayibodat qiling
prayeribodat
preciselyaniq
predictbashorat qilish
preferafzal
preferenceafzal ko’rish
pregnancyhomiladorlik
pregnanthomilador
preparationtayyorlash
preparetayyorlamoq
prescriptionretsept
presencemavjudligi
presenthozir
presentationtaqdimot
preservesaqlash
presidentPrezident
presidentialprezidentlik
pressbosing
pressurebosim
pretendgo’yo
prettygo’zal
preventoldini olish
previousoldingi
previouslyavval
pricenarx
prideg’urur
priestruhoniy
primarilybirinchi navbatda
primaryasosiy
primeasosiy
principalasosiy
principletamoyili
printchop etish
prioroldin
priorityustuvorlik
prisonqamoqxona
prisonermahbus
privacymaxfiylik
privatexususiy
probableehtimol
probablyehtimol
problemmuammo
proceduretartib
proceeddavom eting
processjarayon
producemahsulot
producerishlab chiqaruvchi
productmahsulot
productionishlab chiqarish
professionkasb
professionalprofessional
professorprofessor
profileprofil
profitfoyda
programdastur
progresstaraqqiyot
projectloyiha
prominentko’zga ko’ringan
promiseva’da
promotetarg’ib qilish
prompttaklif
proofdalil
properto’g’ri
properlyto’g’ri
propertymulk
proportionnisbat
proposaltaklif
proposetaklif qilish
proposedtaklif qilingan
prosecutorprokuror
prospectistiqbol
protecthimoya qilish
protectionhimoya qilish
proteinoqsil
protestnorozilik bildirish
proudmag’rur
proveisbotlash
provideta’minlash
providerprovayder
provinceviloyat
provisionta’minlash
psychologicalpsixologik
psychologistpsixolog
psychologypsixologiya
publicommaviy
publicationnashr
publiclyommaviy ravishda
publishnashr qilish
publishernashriyotchi
pullTorting
punishmentjazo
purchasesotib olish
puretoza
purposemaqsad
pursueta’qib qilish
pushDurang
putqo’yish
qualifysaralash
qualitysifat
quartkvart
quarterchorak
quarterbackyarim himoyachi
questionsavol
quicktez
quicklytez
quiettinch
quietlysekin
quittark et
quitejuda
quoteiqtibos
quotientko’rsatkich
racepoyga
racialirqiy
radicalradikal
radioradio
railtemir yo’l
rainyomg’ir
raiseoshirish
ranyugurdi
rangediapazon
rankdaraja
rapidtez
rapidlytez
rarekamdan-kam
rarelykamdan-kam hollarda
ratedarajasi
ratheraksincha
ratingreyting
rationisbat
rawxom
reacherishish
reactreaksiyaga kirishish
reactionreaktsiya
reado’qing
readero’quvchi
readingo’qish
readytayyor
realhaqiqiy
realityhaqiqat
realizeanglash
reallyhaqiqatan ham
reasonsabab
reasonableoqilona
recalleslash
receiveqabul qilish
recentyaqinda
recentlyyaqinda
reciperetsept
recognitiontan olish
recognizetanib olish
recommendtavsiya eting
recommendationtavsiya
recordrekord
recordingyozib olish
recovertiklanish
recoverytiklanish
recruityollash
redqizil
reducekamaytirish
reductionkamaytirish
refermurojaat qiling
referencema’lumotnoma
reflectaks ettirish
reflectionaks ettirish
reformislohot
refugeeqochoq
refuserad qilish
regardmunosabat
regardinghaqida
regardlessqat’iy nazar
regimetartib
regionmintaqa
regionalmintaqaviy
registerro’yxatdan o’tish
regularmuntazam
regularlymuntazam ravishda
regulatetartibga solish
regulationtartibga solish
reinforcemustahkamlash
rejectrad qilish
relatebog’lash
relationmunosabat
relationshipmunosabat
relativeqarindosh
relativelynisbatan
relaxRohatlaning
releaseozod qilish
relevantmuvofiq
reliefyengillik
religiondin
religiousdiniy
relytayanmoq
remainqoladi
remainingqolgan
remarkableajoyib
remembereslab qoling
remindeslatmoq
remotemasofaviy
removeolib tashlash
repeattakrorlang
repeatedlyqayta-qayta
replacealmashtiring
replyjavob bering
reporthisobot
reportermuxbir
representifodalaydi
representationvakillik
representativevakili
Republicanrespublikachi
reputationobro’si
requestiltimos
requiretalab qiladi
requirementtalab
researchtadqiqot
researchertadqiqotchi
resembleo’xshaydi
reservationbron qilish
residentrezident
resistqarshilik ko’rsatish
resistanceqarshilik
resolutionrezolyutsiya
resolvehal qilish
resortkurort
resourcemanba
respecthurmat
respondjavob bering
respondentjavob beruvchi
responsejavob
responsibilitymas’uliyat
responsiblemas’ul
restdam olish
restaurantrestoran
restoretiklash
restrictioncheklash
resultnatija
retainsaqlab qolish
retireiste’foga chiqmoq
retirementiste’fo
returnqaytish
revealoshkor qilish
revenuedaromad
reviewko’rib chiqish
revolutioninqilob
rhythmritm
riceguruch
richboy
ridqutulish
rideminish
riflemiltiq
rightto’g’ri
ringuzuk
riseko’tarilish
riskxavf
riverdaryo
roadyo’l
rocktosh
roleroli
rollrulon
romanticromantik
rooftom
roomxona
rootildiz
ropearqon
roseatirgul
roughqo’pol
roughlytaxminan
rounddumaloq
routemarshrut
routinemuntazam
rowqator
rubsurtish
ruleqoida
runyugur
runningyugurish
ruralqishloq
rushshoshilish
Russianrus
sacredmuqaddas
sadqayg’uli
safexavfsiz
safetyxavfsizlik
saiddedi
sailsuzib
sakeuchun
saladsalat
salaryish haqi
salesotish
salessotish
salttuz
samebir xil
samplenamuna
sanctionsanksiya
sandqum
sato’tirdi
satelliteyo’ldosh
satisfactionqoniqish
satisfyqondirish
saucesous
savesaqlash
savingtejash
sawko’rgan
saydemoq
scalemasshtab
scandaljanjal
scaredqo’rqib ketdi
scenariostsenariy
scenesahna
schedulejadval
schemesxema
scholarolim
scholarshipstipendiya
schoolmaktab
sciencefan
scientificilmiy
scientistolim
scopeqamrovi
scoreHisob
screamqichqiriq
screenekran
scriptskript
seadengiz
searchqidirmoq
seasonmavsum
seato’rin
secondikkinchi
secretsir
secretarykotib
sectionBo’lim
sectorsektor
securexavfsiz
securityxavfsizlik
seeqarang
seedurug’
seekizlash
seemtuyuladi
segmentsegment
seizetutmoq
selecttanlang
selectiontanlash
selfo’zini
sellsotish
SenateSenat
senatorsenator
sendyuborish
seniorkatta
sensetuyg’u
sensitivesezgir
sentyuborilgan
sentencejumla
separatealohida
sequenceketma-ketlik
seriesseriya
seriousjiddiy
seriouslyjiddiy
servexizmat qilish
servicexizmat
sessionsessiya
seto’rnatish
settingsozlash
settlehal qilmoq
settlementturar-joy
sevenYetti
severalbir nechta
severeog’ir
sexjinsiy aloqa
sexualjinsiy
shadesoya
shadowsoya
shakesilkitish
shallqiladi
shapeshakli
sharebaham ko’ring
sharpkeskin
sheu
sheetvaraq
shelfraf
shellqobiq
shelterboshpana
shiftsiljish
shineporlash
shipkema
shirtko’ylak
shitaxir
shockzarba
shoepoyabzal
shoototish
shootingtortishish
shopdo’kon
shoppingxarid qilish
shoreqirg’oq
shortqisqa
shortlyqisqa vaqt ichida
shototish
shouldkerak
shoulderelka
shoutbaqirmoq qichqirmoq
showko’rsatish
showerdush
shrugyelka qisish
shutyoping
sickkasal
sidetomoni
sighxo’rsinmoq
sightko’rish
signbelgisi
signalsignal
significanceahamiyati
significantmuhim
significantlysezilarli darajada
silencejimlik
silentjim
silverkumush
similaro’xshash
similarlyxuddi shunday
simpleoddiy
simplyoddiygina
singunoh
sinceberi
singkuylash
singerashulachi
singleyagona
sinkcho’kmoq
sirser
sisteropa
sito’tirish
sitesayt
situationvaziyat
sixolti
sizehajmi
skichang’i
skillmahorat
skinteri
skyosmon
slavequl
sleepuyqu
slicetilim
slideslayd
slightengil
slightlybiroz
slipsirpanish
slowsekin
slowlyasta-sekin
smallkichik
smartaqlli
smellhid
smiletabassum
smoketutun
smoothsilliq
snapsnap
snowqor
soshunday
so-calleddeb atalmish
soccerfutbol
socialijtimoiy
societyjamiyat
softyumshoq
softwaredasturiy ta’minot
soiltuproq
solarquyosh
soldieraskar
solidqattiq
solutionyechim
solvehal qilish
somebiroz
somebodykimdir
somehowqandaydir tarzda
someonekimdir
somethingnimadur
sometimesba’zan
somewhatbiroz
somewhereqayerdadir
sono’g’lim
songQo’shiq
soontez orada
sophisticatedmurakkab
sorrykechirasiz
sortsaralash
souljon
soundovoz
soupsho’rva
sourcemanba
southjanub
southernJanubiy
SovietSovet
spacebo’sh joy
Spanishispancha
speakgapirish
speakerma’ruzachi
specialmaxsus
specialistmutaxassis
speciesturlari
specificxos
specificallymaxsus
speechnutq
speedtezlik
spellafsun
spendsarflash
spendingsarflash
spinaylanish
spiritruh
spiritualruhiy
splitSplit
spokegapirdi
spokesmanmatbuot kotibi
sportsport
spotnuqta
spreadtarqalish
springbahor
squarekvadrat
squeezesiqish
stabilitybarqarorlik
stablebarqaror
staffxodimlar
stagebosqich
stairzinapoya
stakeqoziq
standturish
standardstandart
standingdoimiy
starYulduz
stareqarash
startboshlash
statedavlat
statementbayonot
stationstantsiya
statisticsstatistika
statusholat
stayqoling
steado’rnida
steadybarqaror
stealo’g’irlash
steambug ‘
steelpo’lat
stepqadam
sticktayoq
stillhali ham
stiraralashtirmoq
stockAksiya
stomachoshqozon
stonetosh
stoodturdi
stopSTOP
storagesaqlash
storedo’kon
stormbo’ron
storyhikoya
straightStreyt
strangeg’alati
strangerbegona
strategicstrategic
strategystrategiya
streamoqim
streetko’cha
strengthkuch
strengthenmustahkamlash
stressstress
stretchcho’zish
strikezarba berish
stringip
striptasma
strokeinsult
strongkuchli
stronglykuchli
structuretuzilishi
strugglekurash
studenttalaba
studiostudiya
studyo’rganish
stuffnarsalar
stupidtentak
styleuslub
subjectMavzu
submittopshirish
subsequentkeyingi
substancemodda
substantialmuhim
subtractayirish
succeedmuvaffaqiyatga
successmuvaffaqiyat
successfulomadli
successfullymuvaffaqiyatli
suchbunday
suddento’satdan
suddenlybirdan
suesudga berish
sufferazob chekish
sufficientyetarli
suffixqo’shimchasi
sugarshakar
suggesttaklif qilish
suggestiontaklif
suicideo’z joniga qasd qilish
suitkostyum
summeryoz
summitsammit
sunquyosh
supera’lo
supplyta’minlash
supportqo’llab-quvvatlash
supportertarafdori
supposedeylik
supposedtaxmin qilingan
SupremeOliy
surealbatta
surelyalbatta
surfacesirt
surgeryjarrohlik
surpriseajablanib
surprisedhayron
surprisinghayratlanarli
surprisinglyhayratlanarli
surroundqurshamoq
surveytadqiqot
survivalomon qolish
surviveomon qolish
survivoromon qolgan
suspectshubhali
sustainushlab turish
swearqasam iching
sweepsupurish
sweetshirin
swimsuzish
swingbelanchak
switchalmashtirish
syllablebo’g’in
symbolramzi
symptomsimptom
systemtizimi
tablestol
tablespoonosh qoshiq
tactictaktika
tailquyruq
takeolish
taleertak
talentiste’dod
talkgapirish
tallbaland
tanktank
tapteging
tapelenta
targetmaqsad
taskvazifa
tasteta’mi
taxsoliq
taxpayersoliq to’lovchi
teachoy
teacho’rgatish
teachero’qituvchi
teachingta’lim berish
teamjamoa
tearyirtish
teaspoonchoy qoshiq
technicaltexnik
techniquetexnikasi
technologytexnologiya
teeno’smir
teenagero’smir
teethtishlar
telephonetelefon
telescopeteleskop
televisiontelevizor
tellayt
temperatureharorat
temporaryvaqtinchalik
teno’n
tendmoyil
tendencymoyillik
tennistennis
tensionkuchlanish
tentchodir
termmuddat
termsshartlari
terribleqo’rqinchli
territoryhudud
terrorterror
terrorismterrorizm
terroristterrorchi
testsinov
testifyguvohlik berish
testimonyguvohlik
testingsinovdan o’tkazish
textmatn
thandan
thankrahmat
thanksrahmat
thatbu
thethe
theaterteatr
theirularning
themular
thememavzu
themselveso’zlari
thenso’ng
theorynazariya
therapyterapiya
thereMana
thereforeshuning uchun
thesebular
theyular
thickqalin
thinyupqa
thingnarsa
thinko’ylab ko’ring
thinkingfikrlash
thirduchinchi
thirtyo’ttiz
thisbu
thosebular
thoughGarchi
thoughto’yladi
thousandming
threattahdid
threatentahdid qilish
threeuch
throattomoq
throughorqali
throughoutdavomida
throwtashlash
thusshunday
ticketchipta
tiegalstuk
tightqattiq
timevaqt
tinymayda
tipmaslahat
tireshina
tiredcharchagan
tissueto’qimalar
titlesarlavha
touchun
tobaccotamaki
todayBugun
toeoyoq barmog’i
togetherbirga
toldaytdi
tomatopomidor
tomorrowertaga
toneohang
tonguetil
tonightbugun kechqurun
tooham
tookoldi
toolasbob
toothtish
topyuqori
topicmavzu
tosstashlamoq
totaljami
totallybutunlay
touchteginish
toughqattiq
toursayohat
touristturist
tournamentturnir
towardtomon
towardstomon
towerminora
townshahar
toyo’yinchoq
traceiz
tracktrek
tradesavdo
traditionan’ana
traditionalan’anaviy
trafficyo’l harakati
tragedyfojia
trailiz
trainpoezd
trainingtrening
transferuzatish
transformaylantirish
transformationtransformatsiya
transitiono’tish
translatetarjima
transportationtransport
travelsayohat
treatdavolash
treatmentdavolash
treatyshartnoma
treedaraxt
tremendousulkan
trendtrend
trialsud
triangleuchburchak
tribeqabila
trickmakkorlik
tripsayohat
troopaskar
troublemuammo
truckyuk mashinalari
trulyalbatta,
trustishonch
truthhaqiqat
tryurinish
tubetrubka
tunneltunnel
turno’girib
TVtelevizor
twelveo’n ikki
twentyyigirma
twiceikki marta
twinegizak
twoikki
typeturi
typicaltipik
typicallyodatda
uglyhunuk
ultimateyakuniy
ultimatelyoxir oqibat
unableqodir emas
uncleamaki
underostida
undergoduchor
understandtushunish
understandingtushunadigan
unfortunatelyafsuski
uniformforma
unionittifoq
uniquenoyob
unitbirlik
UnitedBirlashgan
universalumumiy
universekoinot
universityuniversitet
unknownnoma’lum
unlessbo’lmasa
unlikefarqli o’laroq
unlikelydargumon
untilqadar
unusualg’ayrioddiy
upyuqoriga
uponustiga
upperyuqori
urbanshaharlik
urgeundov
usBiz
usefoydalanish
usedishlatilgan
usefulfoydali
userfoydalanuvchi
usualodatiy
usuallyodatda
utilityqulaylik
vacationdam olish
valleyvodiy
valuableqimmatli
valueqiymat
variableo’zgaruvchan
variationo’zgaruvchanlik
varietyxilma-xillik
varioushar xil
varyfarqlanadi
vastkatta
vegetablesabzavot
vehicletransport vositasi
venturekorxonasi
verbfe’l
versionversiya
versusga qarshi
veryjuda
vesselkema
veteranfaxriy
viaorqali
victimqurbon
victoryg’alaba
videovideo
viewko’rinish
viewertomoshabin
villageqishloq
violatebuzish
violationbuzilishi
violencezo’ravonlik
violentzo’ravon
virtuallyvirtual
virtuefazilat
virusvirus
visibleko’rinadigan
visionko’rish
visittashrif buyuring
visitorMehmon
visualingl
vitalhayotiy
voiceovoz
volumehajmi
volunteerko’ngilli
voteovoz berish
votersaylovchi
vowelunli
vsva boshqalar
vulnerablezaif
wageish haqi
waitKutmoq
wakeWake
walkyurish
walldevor
wandersarson-sargardon
wantistayman
warurush
warmissiq
warnogohlantir
warningogohlantirish
wasedi
washyuvish
wastezoe
watchtomosha qiling
watersuv
waveto’lqin
wayyo’l
webiz
weakzaif
wealthboylik
wealthybadavlat
weaponqurol
weareskirish
weatherob-havo
weddingto’y
weekhafta
weekendhafta oxiri
weeklyhaftalik
weightortish
weightvazn
welcomexush kelibsiz
welfarefarovonlik
wellyaxshi
wentketdi
wereedi
westg’arbiy
westerng’arbiy
wetnam
whatnima
whatevernima bo’lsa ham
wheelg’ildirak
whenqachon
wheneverqachon
whereqayerda
whereasholbuki
whetherxoh
whichqaysi
whileesa
whispershivirlash
whiteoq
whoJSSV
wholebutun
whomkimni
whosekimning
whynima uchun
widekeng
widelykeng
widespreadkeng tarqalgan
wifexotini
wildyovvoyi
willbo’ladi
willingtayyor
winWin
windshamol
windowderaza
winevino
wingqanot
winnerg’olib
winterqish
wipeartib
wiresim
wisdomdonolik
wisedono
wishtilak
withbilan
withdrawchekinmoq
withinichida
withoutholda
witnessguvoh
womanayol
womenayollar
won’tbo’lmaydi
wonderhayrat
wonderfulajoyib
woodo’tin
woodenyog’och
wordso’z
workish
workerishchi
workingishlaydi
worksishlari
workshopustaxona
worlddunyo
worriedxavotirda
worrytashvish
worthqiymat
wouldbo’lardi
woundyara
wrapo’rash
writeyozish
writeryozuvchi
writingyozish
writtenyozilgan
wrongnoto’g’ri
wroteyozgan
yardhovli
yeahha
yearyil
yellbaqirmoq
yellowsariq
yesha
yesterdaykecha
yethali
yieldYo’l bering
yousiz
youngyosh
yoursizning
yourssizniki
yourselfo’zingiz
youthyoshlar
zonezonasi
zoologyzoologiya
zoohayvonot bog’i
zombiezombi
zoomkattalashtirish

Wow great, so friend this was the list of 3100 English and Uzbek words. In this words list, I have written all those words which are quite common and which we use in our daily life also in an ordinary colloquial speech during English or Uzbek speaking.

Uzbek Language And Their Words | Uzbek words

The Uzbek language is a Turkic language spoken by the Uzbek people in Central Asia, and especially in Uzbekistan. In 1995, the number of people who spoke it as their mother tongue was estimated to be around 20 million. Although it is a Turkic language, it still has Persian, Arabic, and Russian influences.

There are many similarities between Uzbek and Uyghur languages, but the influence of Persian on Uzbek is more profound than that of Uyghur. Until 1927, the Arabic-Persian alphabet was used to write Uzbek, but after the merger of Uzbekistan with the Soviet Union, the use of the Cyrillic script was emphasized.

The Uzbek community of China still writes Uzbek in the Arabic-Persian script. After the end of the Soviet Union, some people in Uzbekistan began to use the Latin alphabet after 1992.

There are many words in Uzbek, which are formed by the characters of Uzbek. And all Uzbek sentences are formed from these Uzbek words, which we use in colloquial speech to convey our thoughts or feelings to others.

If you want to learn about all Uzbek words and sentences then you must have knowledge of the Uzbek alphabet. To learn about it just click here- Uzbek alphabet.

If you already have knowledge of English and now you want to learn Uzbek from English then you have to remember the above given English to Uzbek word meaning.

English Languages And Their Words With Uzbek Meaning

Uzbek is not a global language. I mean Uzbek is spoken and understood in some countries but when it comes to English language then we know that English is more famous as compared to Uzbek.

English is famous all over the world. You can find persons who can speak English, write English and understand English but the persons who can understand Uzbek can be found on some specific country or place.

If you know only Uzbek then learning English is very important for you. I am saying this because,

If you know only Uzbek and you want to go to a place or a country where there are no people who understand Uzbek, then it will be very difficult for you to live in that country but if you have knowledge of English along with Uzbek. You understand that the world is in your grasp, you can come from anywhere in the world.

English To Uzbek Dictionary | English-Uzbek Word Meaning

English-Uzbek Dictionary is a collection of words and their meaning. Here I have shared an ultimate list of English to Uzbek words meaning for all students who want to learn these languages or about words in both languages.

There are many people who have good knowledge of English. They can read English, they can talk in English, they can write English but they can’t understand the Uzbek language.

But good thing is that learning Uzbek is not too difficult task. If you want to learn Uzbek then first you should have knowledge of the Uzbek alphabet and after that, you should learn Uzbek words.

For that here I have shared 3100 Uzbek words with their English meaning. This English to Uzbek vocabulary or English to Uzbek word meaning will help you to understand Uzbek words.

Uzbek To English Dictionary | Uzbek-English Word Meaning

There are many people also who have good knowledge of Uzbek. they can read Uzbek, they can talk in Uzbek, they can write Uzbek but they can’t understand English language properly.

But good thing is that learning English from Uzbek is also not too difficult task. If you want to learn English then first you should have knowledge of English alphabet and after that, you should learn English words.

For that here I have shared 3100 English words with their Uzbek meaning. Uzbek to English vocabulary or Uzbek to English word meaning will help you to understand English words.

Conclusion

I hope you understood all the English to Uzbek word meaning and also Uzbek to English word meaning. I have just tried my best to teach you about English and Uzbek words by easy method.

In this post, I have shared a list of 3100 most common Uzbek to English word meaning and English to Uzbek word meaning. This 3100 words list will help you to learn these two famous languages.

In conclusion, I would like to tell you that if you really liked this post about daily use English and Uzbek words and vocabulary or if this post is helpful for you then please share it on social media with your friend and family.

Share on:

Mr. Paul is 10 years experienced English teacher from the USA. Yes, you heard it right. I did my masters in English and after that started sharing my knowledge with others. Our aim is to make your vocabulary and grammar ultra strong & correct.

Related Articles

Leave a Comment