3100 Most Common Daily Use English-Armenian Words And Their Meaning

Hello, and welcome to our new vocabulary article. In this post, we will share a list of 3100 of the most popular English and Armenian words that we use in our everyday lives.

English-Armenian Words And Their Meaning

It is essential to have a working knowledge of English and Armenian terms in order to improve knowledge in both languages. Because you must also understand that words are made up of letters and sentences are made up of groupings of words.

We talk to people every day and use a large English or Armenian vocabulary for a discussion. However, if you want to learn a new language, you must first learn to construct sentences in that language, and in order to make sentences, you must first learn about words. In this case, maybe you want to learn Armenian or maybe English.

If you wish to learn Armenian from English or English from Armenian, and if you know one of these two languages and its terms, then learning another language should not be too difficult for you.

Learning vocabulary is the most effective way to acquire a language. Here is a collection of 3100  English to Armenian or Armenian to English word meaning vocabulary that will help you learn both English and Armenian as needed.

3100 Daily Use English To Armenian Words | Armenian to English words list

English WordArmenian Meaning
aՄեկ
abandonհրաժարվել
abilityկարողություն
ableկարող
abortionաբորտ
aboutմասին
aboveվերևում
abroadարտասահմանում
absenceբացակայությունը
absoluteբացարձակ
absolutelyբացարձակապես
absorbկլանել
abuseչարաշահում
academicակադեմիական
acceptընդունել
accessմուտք
accidentվթար
accompanyուղեկցել
accomplishիրականացնել
accordingըստ
accountհաշիվ
accurateճշգրիտ
accuseմեղադրել
achieveհասնել
achievementձեռքբերում
acidթթու
acknowledgeճանաչել
acquireձեռք բերել
acrossերկայնքով
actգործել
actionգործողություն
activeակտիվ
activistակտիվիստ
activityգործունեությունը
actorդերասան
actressդերասանուհի
actualփաստացի
actuallyիրականում
adՀայտարարություն
adaptհարմարեցնել
addավելացնել
additionհավելում
additionalլրացուցիչ
addressհասցեն
adequateհամարժեք
adjustհարմարեցնել
adjustmentճշգրտում
administrationվարչակազմ
administratorադմինիստրատոր
admireհիանալ
admissionընդունելություն
admitխոստովանել
adolescentդեռահաս
adoptընդունել
adultչափահաս
advanceառաջխաղացում
advancedառաջադեմ
advantageառավելություն
adventureարկած
advertisingգովազդ
adviceխորհուրդ
adviseխորհուրդ տալ
adviserխորհրդական
advocateփաստաբան
affairգործ
affectազդել
affordթույլ տալ
afraidվախեցած
AfricanԱֆրիկյան
African-AmericanԱֆրոամերիկացի
afterհետո
afternoonկեսօր
againկրկին
againstդեմ
ageՏարիք
agencyգործակալություն
agendaօրակարգ
agentգործակալ
aggressiveագրեսիվ
agoառաջ
agreeհամաձայնվել
agreementհամաձայնություն
agriculturalգյուղատնտեսական
aheadառաջ
aidօգնություն
aideօգնական
AIDSՁԻԱՀ -ը
aimնպատակ
airօդ
aircraftԻնքնաթիռ
airlineավիաընկերություն
airportօդանավակայան
albumալբոմ
alcoholալկոհոլ
aliveկենդանի
allբոլորը
allianceդաշինք
allowթույլ տալ
allyդաշնակից
almostգրեթե
aloneմենակ
alongերկայնքով
alreadyարդեն
alsoնույնպես
alterփոփոխել
alternativeայլընտրանք
althoughՉնայած նրան
alwaysմիշտ
amazingզարմանալի
AmericanԱմերիկյան
amongշարքում
amountգումարը
anան
analysisվերլուծություն
analystվերլուծաբան
analyzeվերլուծել
ancientհնագույն
andև
angerզայրույթը
angleանկյուն
angryզայրացած
animalկենդանի
anniversaryտարեդարձ
announceհայտարարել
annualտարեկան
anotherուրիշ
answerպատասխանել
anticipateկանխատեսել
anxietyանհանգստություն
anyցանկացած
anybodyորեւէ մեկը
anymoreայլեւս
anyoneորևէ մեկին
anythingինչ-որ բան
anywayամեն դեպքում
anywhereամենուրեք
apartբացի
apartmentբնակարան
apparentակնհայտ
apparentlyըստ երեւույթին
appealբողոքարկել
appearհայտնվել
appearanceտեսքը
appleխնձոր
applicationդիմումը
applyդիմել
appointնշանակել
appointmentնշանակումը
appreciateգնահատել
approachմոտեցում
appropriateհամապատասխան
approvalհաստատում
approveհաստատել
approximatelyմոտավորապես
ArabԱրաբ
architectճարտարապետ
areեն
areaտարածք
argueվիճել
argumentփաստարկ
ariseառաջանալ
armբազուկ
armedզինված
armyբանակ
aroundշուրջը
arrangeկազմակերպել
arrangementպայմանավորվածություն
arrestձերբակալություն
arrivalժամանումը
arriveժամանել
artարվեստ
articleհոդված
artistնկարիչ
artisticգեղարվեստական
asինչպես
AsianԱսիական
asideմի կողմ
askհարցնել
asleepքնած
aspectասպեկտը
assaultհարձակում
assertհաստատել
assessգնահատել
assessmentգնահատում
assetակտիվ
assignնշանակել
assignmentհանձնարարություն
assistօգնել
assistanceօգնություն
assistantօգնական
associateգործակից
associationասոցիացիա
assumeենթադրել
assumptionենթադրություն
assureվստահեցնել
atժամը
athleteմարզիկ
athleticմարզական
atmosphereմթնոլորտ
atomատոմ
attachկցել
attackհարձակում
attemptփորձ
attendներկա լինել
attentionուշադրություն
attitudeվերաբերմունք
attorneyիրավաբան
attractգրավել
attractiveգրավիչ
attributeհատկանիշ
audienceհանդիսատես
authorհեղինակ
authorityիշխանություն
autoավտո
availableմատչելի
averageմիջին
avoidխուսափել
awardմրցանակ
awareտեղյակ
awarenessիրազեկում
awayհեռու
awfulսարսափելի
babyերեխա
backետ
backgroundֆոն
badվատ
badlyվատ
bagպայուսակ
bakeթխել
balanceհավասարակշռություն
ballգնդակ
banարգելել
bandնվագախումբ
bankբանկ
barբար
barelyհազիվ թե
barrelտակառ
barrierպատնեշ
baseհիմք
baseballբեյսբոլ
basicհիմնական
basicallyհիմնականում
basisհիմք
basketզամբյուղ
basketballբասկետբոլ
batչղջիկ
bathroomլոգարան
batteryմարտկոց
battleճակատամարտ
beլինել
beachլողափ
beanլոբի
bearարջ
beatծեծել
beautifulգեղեցիկ
beautyգեղեցկություն
becauseորովհետեւ
becomeդառնալ
bedմահճակալ
bedroomննջասենյակ
beenեղել է
beerԳարեջուր
beforeնախքան
beganսկսվեց
beginսկսել
beginningսկիզբը
behaviorվարքագիծ
behindհետևում
beingլինելը
beliefհավատք
believeհավատալ
bellզանգ
belongպատկանել
belowստորև
beltգոտի
benchնստարան
bendթեքվել
beneathտակը
benefitօգուտ
besideկողքին
besidesԲացի այդ
bestլավագույնը
betխաղադրույք
betterավելի լավ
betweenմիջեւ
beyondայն կողմ
BibleԱստվածաշունչը
bigմեծ
bikeհեծանիվ
billհաշիվը
billionմիլիարդ
bindկապել
biologicalկենսաբանական
birdթռչուն
birthծնունդ
birthdayծննդյան օրը
bitքիչ
biteկծում
blackՍեվ
bladeսայր
blameմեղադրել
blanketվերմակ
blindկույր
blockարգելափակել
bloodարյուն
blowհարված
blueԿապույտ
boardտախտակ
boatնավակ
bodyմարմինը
bombռումբ
bombingռմբակոծություն
bondկապ
boneոսկոր
bookգիրք
boomբում
bootկոշիկ
borderսահման
bornծնված
borrowպարտք վերցնել
bossպետ
bothերկուսն էլ
botherանհանգստացնել
bottleշիշ
bottomներքեւ
boughtգնել է
boundaryսահման
bowlգունդ
boxտուփ
boyտղա
boyfriendընկերոջը
brainուղեղը
branchմասնաճյուղ
brandապրանքանիշը
breadհաց
breakընդմիջում
breakfastնախաճաշ
breastկրծքագեղձ
breathշունչ
breatheշնչել
brickաղյուս
bridgeկամուրջ
briefկարճ
brieflyհակիրճ
brightպայծառ
brilliantփայլուն
bringբերել
BritishԲրիտանական
broadլայն
brokeկոտրվեց
brokenկոտրված
brotherեղբայր
broughtբերել
brownշագանակագույն
brushխոզանակ
buckփող
budgetբյուջե
buildկառուցել
buildingշինություն
bulletփամփուշտ
bunchփունջ
burdenբեռը
burnայրել
buryթաղել
busավտոբուս
businessբիզնես
busyզբաղված
butբայց
butterկարագ
buttonկոճակ
buyգնել
buyerգնորդ
byկողմից
cabinտնակ
cabinetկաբինետ
cableմալուխ
cakeտորթ
calculateհաշվարկել
callզանգահարել
cameեկավ
cameraտեսախցիկ
campճամբար
campaignքարոզարշավը
campusկամպուս
canկարող է
Canadianկանադական
cancerքաղցկեղ
candidateթեկնածու
capգլխարկ
capabilityկարողություն
capableընդունակ
capacityհզորությունը
capitalկապիտալ
captainկապիտան
captureգրավել
carմեքենա
carbonԱծխածին
cardքարտ
careխնամք
careerկարիերա
carefulզգույշ
carefullyուշադիր
carrierկրող
carryկրել
caseգործ
cashկանխիկ
castդերասանական կազմ
catկատու
catchբռնել
categoryկատեգորիա
Catholicկաթոլիկ
caughtբռնել
causeպատճառ
ceilingառաստաղ
celebrateտոնել
celebrationտոնակատարություն
celebrityհայտնին
cellբջիջ
centցենտ
centerկենտրոն
centralկենտրոնական
centuryդարում
CEOԳլխավոր գործադիր տնօրեն
ceremonyարարողություն
certainորոշակի
certainlyանշուշտ
chainշղթա
chairԱթոռ
chairmanնախագահող
challengeմարտահրավեր
chamberպալատ
championչեմպիոն
championshipառաջնություն
chanceհնարավորություն
changeփոփոխություն
changingփոփոխվող
channelալիք
chapterգլուխ
characterբնավորությունը
characteristicբնորոշիչ
characterizeբնութագրել
chargeգանձել
charityբարեգործություն
chartգծապատկեր
chaseհետապնդել
cheapէժան
checkստուգել
cheekայտ
cheeseպանիր
chefխոհարար
chemicalքիմիական
chestկրծքավանդակը
chickծիտ
chickenհավ
chiefպետ
childերեխա
childhoodմանկություն
childrenերեխաներ
Chineseչինական
chipչիպ
chocolateշոկոլադ
choiceընտրություն
cholesterolխոլեստերին
chooseընտրել
chordակորդ
ChristianՔրիստոնյա
ChristmasՍուրբ Ծնունդ
churchեկեղեցի
cigaretteծխախոտ
circleշրջան
circumstanceհանգամանք
citeմեջբերել
citizenքաղաքացի
cityքաղաք
civilքաղաքացիական
civilianքաղաքացիական
claimպահանջ
classդաս
classicդասական
classroomլսարան
cleanմաքուր
clearպարզ
clearlyհստակորեն
clientհաճախորդ
climateկլիմա
climbբարձրանալ
clinicկլինիկա
clinicalկլինիկական
clockժամացույց
closeփակել
closelyսերտորեն
closerավելի մոտ
clotheհագցնել
clothesհագուստ
clothingհագուստ
cloudամպ
clubակումբ
clueթել
clusterկլաստեր
coachմարզիչ
coalածուխ
coalitionկոալիցիա
coastԱփ
coatվերարկու
codeծածկագիրը
coffeeսուրճ
cognitiveճանաչողական
coldցուրտ
collapseփլուզում
colleagueկոլեգա
collectհավաքել
collectionհավաքածու
collectiveկոլեկտիվ
collegeքոլեջ
colonialգաղութային
colonyգաղութ
colorգույն
columnսյունակ
combinationհամադրություն
combineհամատեղել
comeարի
comedyկատակերգություն
comfortհարմարավետություն
comfortableհարմարավետ
commandհրաման
commanderհրամանատար
commentմեկնաբանել
commercialկոմերցիոն
commissionհանձնաժողով
commitպարտավորվել
commitmentպարտավորություն
committeeհանձնաժողով
commonընդհանուր
communicateշփվել
communicationհաղորդակցություն
communityհամայնք
companyընկերությունը
compareհամեմատել
comparisonհամեմատություն
competeմրցակցել
competitionմրցակցություն
competitiveմրցունակ
competitorմրցակից
complainբողոքել
complaintբողոք
completeամբողջական
completelyամբողջությամբ
complexհամալիր
complicatedբարդ
componentբաղադրիչ
composeկազմել
compositionկազմը
comprehensiveհամապարփակ
computerհամակարգիչ
concentrateկենտրոնանալ
concentrationհամակենտրոնացում
conceptհայեցակարգ
concernմտահոգություն
concernedմտահոգ
concertհամերգ
concludeեզրակացնել
conclusionեզրակացություն
concreteկոնկրետ
conditionվիճակը
conductվարքագիծ
conferenceհամաժողով
confidenceվստահություն
confidentվստահ
confirmհաստատել
conflictկոնֆլիկտ
confrontդիմակայել
confusionշփոթություն
CongressԿոնգրես
congressionalկոնգրեսական
connectմիացնել
connectionկապ
consciousnessգիտակցությունը
consensusհամաձայնություն
consequenceհետևանք
conservativeպահպանողական
considerհամարել
considerableզգալի
considerationնկատառում
consistբաղկացած է
consistentհետեւողական
consonantբաղաձայն
constantմշտական
constantlyանընդհատ
constituteկազմում
constitutionalսահմանադրական
constructկառուցել
constructionշինարարություն
consultantխորհրդատու
consumeսպառել
consumerսպառող
consumptionսպառումը
contactԿապ
containպարունակում է
containerտարա
contemporaryժամանակակից
contentբովանդակությունը
contestմրցույթ
contextհամատեքստ
continentաշխարհամաս
continueշարունակել
continuedշարունակվեց
contractպայմանագիր
contrastհակադրություն
contributeաջակցել
contributionներդրում
controlվերահսկողություն
controversialվիճելի
controversyհակասություն
conventionհամագումար
conventionalպայմանական
conversationզրույց
convertփոխակերպել
convictionհամոզմունք
convinceհամոզել
cookեփել
cookieթխվածքաբլիթ
cookingխոհարարություն
coolթույն
cooperationհամագործակցություն
copոստիկան
copeհաղթահարել
copyպատճենել
coreմիջուկը
cornեգիպտացորեն
cornerանկյուն
corporateկորպորատիվ
corporationկորպորացիա
correctճիշտ
correspondentթղթակից
costարժեքը
cottonբամբակ
couchբազմոց
couldկարող էր
councilխորհուրդ
counselorխորհրդական
countհաշվել
counterհաշվիչ
countryերկիր
countyկոմսություն
coupleզույգ
courageքաջություն
courseդասընթաց
courtդատարան
cousinզարմիկ
coverծածկոց
coverageծածկույթը
cowկով
crackճաք
craftարհեստ
crashվթար
crazyխենթ
creamկրեմ
creaseծալել
createստեղծել
creationստեղծագործությունը
creativeստեղծագործական
creatureարարած
creditվարկ
crewանձնակազմ
crimeհանցանք
criminalհանցագործ
crisisճգնաժամ
criteriaչափանիշները
criticքննադատ
criticalքննադատական
criticismքննադատություն
criticizeքննադատել
cropբերք
crossԽաչ
crowdամբոխ
crucialվճռորոշ
cryլաց
culturalմշակութային
cultureմշակույթը
cupբաժակ
curiousհետաքրքրասեր
currentընթացիկ
currentlyներկայումս
curriculumուսումնական պլան
customսովորություն
customerհաճախորդ
cutկտրել
cycleցիկլը
dadհայրիկ
dailyօրական
damageվնաս
danceպարել
dangerվտանգ
dangerousվտանգավոր
dareհամարձակվել
darkմութ
darknessխավարը
dataտվյալները
dateամսաթիվը
daughterդուստր
dayօր
deadմահացած
dealգործարք
dealerդիլեր
dearսիրելի
deathմահ
debateբանավեճ
debtպարտք
decadeտասնամյակ
decideորոշել
decimalտասնորդական
decisionորոշումը
deckտախտակամած
declareհայտարարել
declineանկում
decreaseնվազում
deepխորը
deeplyխորապես
deerեղնիկ
defeatպարտություն
defendպաշտպանել
defendantամբաստանյալ
defenseպաշտպանություն
defensiveպաշտպանական
deficitդեֆիցիտ
defineսահմանել
definitelyհաստատ
definitionսահմանում
degreeաստիճան
delayուշացում
deliverմատուցել
deliveryառաքում
demandպահանջարկ
democracyժողովրդավարություն
Democratդեմոկրատ
democraticժողովրդավարական
demonstrateցույց տալ
demonstrationցուցադրություն
denyհերքել
departmentբաժին
dependկախել
dependentկախյալ
dependingկախված
depictպատկերել
depressionդեպրեսիա
depthխորություն
deputyպատգամավոր
deriveբխում
describeնկարագրել
descriptionնկարագրությունը
desertանապատ
deserveարժանանալ
designդիզայն
designerդիզայներ
desireցանկություն
deskգրասեղան
desperateհուսահատ
despiteչնայած
destroyոչնչացնել
destructionոչնչացում
detailմանրամասն
detailedմանրամասն
detectհայտնաբերել
determineորոշել
developզարգացնել
developingզարգացող
developmentզարգացում
deviceսարքը
devoteնվիրել
dialogueերկխոսություն
dictionaryԲառարան
didարեց
dieմեռնել
dietդիետա
differտարբերվել
differenceտարբերությունը
differentտարբերվող
differentlyայլ կերպ
difficultդժվար
difficultyդժվարություն
digփորել
digitalթվային
dimensionհարթություն
diningճաշելը
dinnerընթրիք
directուղղակի
directionուղղությունը
directlyուղղակիորեն
directorտնօրեն
dirtկեղտոտություն
dirtyկեղտոտ
disabilityհաշմանդամություն
disagreeչհամաձայնվել
disappearանհետանալ
disasterաղետ
disciplineկարգապահություն
discourseդիսկուրս
discoverբացահայտել
discoveryհայտնագործություն
discriminationխտրականություն
discussքննարկել
discussionքննարկում
diseaseհիվանդություն
dishուտեստ
dismissհեռացնել
disorderխանգարում
displayցուցադրում
disputeվեճ
distanceհեռավորությունը
distantհեռավոր
distinctհստակ
distinctionտարբերակումը
distinguishտարբերակել
distributeտարածել
distributionբաշխում
districtշրջան
diverseբազմազան
diversityբազմազանություն
divideբաժանել
divisionբաժանում
divorceամուսնալուծություն
DNAԴՆԹ
doանել
doctorբժիշկ
documentփաստաթուղթ
doesանում է
dogշուն
dollarդոլար
domesticկենցաղային
dominantգերիշխող
dominateտիրել
don’tմի՛ արեք
doneկատարած
doorդուռ
doubleկրկնակի
doubtկասկած
downներքև
downtownքաղաքի կենտրոնում
dozenտասնյակ
draftնախագիծը
dragքաշել
dramaդրամա
dramaticդրամատիկ
dramaticallyկտրուկ
drawոչ ոքի
drawingնկարչություն
dreamերազել
dressզգեստ
drinkխմել
driveքշել
driverվարորդ
dropանկում
drugդեղամիջոց
dryչոր
duckբադ
dueպայմանավորված
duringընթացքում
dustփոշին
dutyպարտականություն
eachյուրաքանչյուրը
eagerանհամբեր
earականջ
earlyվաղ
earnվաստակել
earningsշահույթ
earthերկիր
easeթեթեւացնել
easilyհեշտությամբ
eastարևելք
easternարևելյան
easyհեշտ
eatուտել
economicտնտեսական
economicsտնտեսագիտություն
economistտնտեսագետ
economyտնտ
edgeեզր
editionհրատարակություն
editorխմբագիր
educateկրթել
educationկրթություն
educationalկրթական
educatorմանկավարժ
effectազդեցություն
effectiveարդյունավետ
effectivelyարդյունավետ կերպով
efficiencyարդյունավետություն
efficientարդյունավետ
effortջանք
eggձու
eightութ
eitherկամ
elderlyտարեցներ
electընտրել
electionընտրություն
electricէլեկտրական
electricityէլեկտրաէներգիա
electronicէլեկտրոնային
elementտարր
elementaryտարրական
eliminateվերացնել
eliteէլիտար
elseուրիշ
elsewhereայլ տեղ
e-mailէլ
embraceգրկել
emergeառաջանալ
emergencyարտակարգ իրավիճակ
emissionարտանետում
emotionզգացմունք
emotionalզգացմունքային
emphasisշեշտադրում
emphasizeընդգծել
employաշխատանքի տեղավորել
employeeաշխատող
employerգործատու
employmentզբաղվածություն
emptyդատարկ
enableմիացնել
encounterհանդիպում
encourageխրախուսել
endվերջ
enemyթշնամի
energyէներգիա
enforcementկիրարկումը
engageներգրավվել
engineշարժիչ
engineerինժեներ
engineeringճարտարագիտություն
EnglishԱնգլերեն
enhanceընդլայնել
enjoyվայելել
enormousհսկայական
enoughբավական
ensureապահովել
enterմտնել
enterpriseձեռնարկություն
entertainmentժամանց
entireամբողջական
entirelyամբողջությամբ
entranceմուտք
entryմուտք
environmentմիջավայրը
environmentalբնապահպանական
episodeդրվագ
equalհավասար
equallyհավասարապես
equateհավասարեցնել
equipmentսարքավորումներ
eraդարաշրջան
errorսխալ
escapeփախչել
especiallyհատկապես
essayէսսե
essentialէական
essentiallyըստ էության
establishհաստատել
establishmentհիմնում
estateգույք
estimateնախահաշիվը
etcև այլն
ethicsէթիկան
ethnicէթնիկ
Europeanեվրոպական
evaluateգնահատել
evaluationգնահատում
evenնույնիսկ
eveningերեկո
eventիրադարձություն
eventuallyի վերջո
everերբևէ
everyամեն
everybodyբոլորը
everydayամեն օր
everyoneբոլորին
everythingամեն ինչ
everywhereամենուր
evidenceապացույցներ
evolutionէվոլյուցիա
evolveզարգանալ
exactճշգրիտ
exactlyճիշտ
examinationքննություն
examineքննել
exampleօրինակ
exceedգերազանցել
excellentգերազանց
exceptբացի
exceptionբացառություն
exchangeփոխանակում
exciteհուզել
excitingհուզիչ
executiveգործադիր
exerciseվարժություն
exhibitՑուցադրել
exhibitionցուցահանդես
existգոյություն ունենալ
existenceգոյություն
existingգոյություն ունեցող
expandընդլայնել
expansionընդլայնում
expectակնկալել
expectationակնկալիք
expenseծախս
expensiveթանկ
experienceփորձը
experimentփորձ
expertփորձագետ
explainբացատրել
explanationբացատրություն
explodeպայթել
exploreուսումնասիրել
explosionպայթյուն
exposeբացահայտել
exposureազդեցության ենթարկում
expressարտահայտել
expressionարտահայտություն
extendերկարացնել
extensionերկարաձգում
extensiveընդարձակ
extentչափ
externalարտաքին
extraլրացուցիչ
extraordinaryարտասովոր
extremeծայրահեղ
extremelyչափազանց
eyeաչք
fabricգործվածք
faceդեմք
facilityհաստատություն
factփաստ
factorգործոն
factoryգործարան
facultyֆակուլտետը
fadeմոռացվել
failձախողվել
failureձախողում
fairարդար
fairlyարդարացիորեն
faithհավատք
fallաշնանը
familiarծանոթ
familyընտանիք
famousհայտնի
fanերկրպագու
fantasyֆանտազիա
farհեռու
farmֆերմա
farmerֆերմեր
fashionնորաձեւություն
fastարագ
fatճարպ
fateճակատագիր
fatherհայր
faultմեղք
favorբարեհաճություն
favoriteսիրելի
fearվախ
featureառանձնահատկությունը
federalդաշնային
feeվճար
feedկերակրել
feelզգալ
feelingԶգացմունք
feetոտքերը
fellընկավ
fellowընկերակից
feltզգացվեց
femaleիգական
fenceպարիսպ
fewքիչ
fewerավելի քիչ
fiberմանրաթել
fictionգեղարվեստական ​​գրականություն
fieldդաշտ
fifteenտասնհինգ
fifthհինգերորդ
fiftyհիսուն
figթզ
fightպայքարել
fighterմարտիկ
fightingպայքարելով
figureգործիչ
fileֆայլը
fillլրացնել
filmֆիլմ
finalեզրափակիչ
finallyվերջապես
financeֆինանսներ
financialֆինանսական
findգտնել
findingգտնելը
fineտուգանք
fingerմատը
finishավարտել
fireկրակ
firmամուր
firstառաջին
fishձուկ
fishingձկնորսություն
fitտեղավորել
fitnessֆիտնես
fiveհինգ
fixուղղել
flagդրոշակ
flameբոց
flatհարթ
flavorհամը
fleeփախչել
fleshմիս
flightթռիչք
floatբոց
floorհատակ
flowհոսքը
flowerծաղիկ
flyթռչել
focusկենտրոնացում
folkազգային
followհետևել
followingհետեւելով
foodսնունդ
footոտք
footballֆուտբոլ
forհամար
forceուժ
foreignօտար
forestանտառ
foreverընդմիշտ
forgetմոռացիր
formձեւը
formalպաշտոնական
formationկազմում
formerնախկին
formulaբանաձեւը
forthառաջ
fortuneհարստություն
forwardառաջ
foundհայտնաբերվել է
foundationհիմք
founderհիմնադիր
fourչորս
fourthչորրորդ
fractionմաս
frameշրջանակ
frameworkշրջանակը
freeանվճար
freedomազատություն
freezeսառեցնել
FrenchՖրանսերեն
frequencyհաճախականությունը
frequentհաճախակի
frequentlyհաճախակի
freshթարմ
friendընկեր
friendlyընկերական
friendshipբարեկամություն
from-ից
frontճակատ
fruitպտուղ
frustrationհիասթափություն
fuelվառելիք
fullլի
fullyամբողջությամբ
funզվարճալի
functionֆունկցիան
fundհիմնադրամ
fundamentalհիմնարար
fundingֆինանսավորում
funeralհուղարկավորություն
funnyծիծաղելի
furnitureկահույք
furthermoreավելին
futureապագան
gainշահույթ
galaxyգալակտիկա
galleryպատկերասրահ
gameխաղ
gangբանդա
gapբացը
garageավտոտնակ
gardenայգի
garlicսխտոր
gasգազ
gateԴարպաս
gatherհավաքել
gaveտվեց
gayգեյ
gazeհայացք
gearհանդերձում
genderսեռ
geneգեն
generalգեներալ
generallyընդհանրապես
generateառաջացնել
generationսերունդ
geneticգենետիկ
gentleնուրբ
gentlemanպարոն
gentlyնրբորեն
GermanԳերմանական
gestureժեստ
getստանալ
ghostուրվական
giantհսկա
giftնվեր
giftedշնորհալի
girlաղջիկ
girlfriendԸնկերուհի
giveտալ
givenտրված
gladուրախ
glanceհայացք
glassապակի
globalհամաշխարհային
gloveձեռնոց
goգնա
goalնպատակ
GodԱստված
goldոսկի
goldenոսկեգույն
golfգոլֆ
goneգնացել է
goodլավ
gotստացել է
governկառավարել
governmentկառավարություն
governorմարզպետ
grabգրավել
gradeդասարան
graduallyաստիճանաբար
graduateավարտել
grainհացահատիկ
grandմեծ
grandfatherպապիկ
grandmotherտատիկը
grantդրամաշնորհ
grassխոտ
graveգերեզման
grayմոխրագույն
greatմեծ
greatestամենամեծը
greenկանաչ
grewաճեց
groceryմթերային ապրանք
groundգետնին
groupխումբ
growաճել
growingաճող
growthաճը
guaranteeերաշխիք
guardպահակ
guessկռահել
guestհյուր
guideուղեցույց
guidelineուղենիշը
guiltyմեղավոր
gunատրճանակ
guyտղա
habitսովորություն
habitatբնակավայր
hadուներ
hairմազերը
halfկեսը
hallդահլիճ
handձեռքը
handfulբուռ
handleբռնակ
hangկախել
happenպատահել
happyերջանիկ
hardդժվար
hardlyհազիվ
hasունի
hatգլխարկ
hateատելություն
haveունենալ
heնա
headգլուխ
headlineվերնագիր
headquartersշտաբ
healthառողջություն
healthyառողջ
hearլսել
heardլսեց
hearingլսողություն
heartսիրտ
heatջերմություն
heavenդրախտ
heavilyխիստ
heavyծանր
heelգարշապարը
heightբարձրությունը
heldանցկացվել է
helicopterուղղաթիռ
hellդժոխք
helloԲարեւ Ձեզ
helpՕգնություն
helpfulօգտակար
herնրա
hereայստեղ
heritageժառանգություն
heroհերոս
herselfինքը
heyհեյ
hiՈղջու՜յն
hideթաքցնել
highբարձր
highlightընդգծել
highlyբարձր
highwayմայրուղի
hillբլուր
himնրան
himselfինքն իրեն
hipհիփ
hireվարձել
hisիր
historianպատմաբան
historicպատմական
historicalպատմական
historyպատմություն
hitհարվածել
holdպահել
holeփոս
holidayարձակուրդ
holyսուրբ
homeտուն
homelessանտուն
honestազնիվ
honeyմեղր
honorպատիվ
hopeհույս
horizonՀորիզոն
horrorսարսափ
horseձի
hospitalհիվանդանոց
hostհաղորդավար
hotտաք
hotelհյուրանոց
hourժամ
houseտուն
householdկենցաղային
housingբնակարանային
howինչպես
howeverսակայն
hugeհսկայական
humanմարդ
humorհումոր
hundredհարյուր
hungryքաղցած
huntորս
hunterորսորդ
huntingորսորդություն
hurryշտապիր
hurtվիրավորվել
husbandամուսին
hypothesisվարկածը
IԵս
iceսառույց
ideaգաղափարը
idealիդեալական
identificationնույնականացում
identifyբացահայտել
identityինքնությունը
ieայսինքն
ifեթե
ignoreանտեսել
illհիվանդ
illegalանօրինական
illnessհիվանդություն
illustrateպարզաբանել
imageպատկեր
imaginationերևակայություն
imagineպատկերացնել
immediateանհապաղ
immediatelyանմիջապես
immigrantներգաղթյալ
immigrationներգաղթ
impactազդեցություն
implementիրականացնել
implicationենթատեքստ
implyենթադրել
importanceկարևորությունը
importantկարևոր
imposeպարտադրել
impossibleանհնարին
impressտպավորվել
impressionտպավորություն
impressiveտպավորիչ
improveբարելավել
improvementբարելավում
inմեջ
incentiveխթան
inchդյույմ
incidentմիջադեպ
includeներառում
includingայդ թվում `
incomeեկամուտը
incorporateներառել
increaseաճ
increasedավելացել է
increasingաճող
increasinglyգնալով ավելի
incredibleանհավանական
indeedիսկապես
independenceանկախություն
independentանկախ
indexցուցանիշը
IndianՀնդկական
indicateնշել
indicationցուցում
individualանհատական
industrialարդյունաբերական
industryԱրդյունաբերություն
infantնորածին
infectionվարակ
inflationգնաճ
influenceազդեցություն
informտեղեկացնել
informationտեղեկատվություն
ingredientբաղադրիչ
initialսկզբնական
initiallyի սկզբանե
initiativeնախաձեռնությունը
injuryվնասվածք
innerներքին
innocentանմեղ
inquiryհարցում
insectմիջատ
insideներսում
insightխորաթափանցություն
insistպնդել
inspireոգեշնչել
installտեղադրել
instanceօրինակ
instantակնթարթային
insteadփոխարենը
institutionհաստատություն
institutionalինստիտուցիոնալ
instructionհրահանգ
instructorհրահանգիչ
instrumentգործիք
insuranceապահովագրություն
intellectualմտավորական
intelligenceխելք
intendմտադիր
intenseինտենսիվ
intensityինտենսիվացնել
intentionմտադրություն
interactionփոխազդեցություն
interestհետաքրքրություն
interestedհետաքրքրված
interestingհետաքրքիր
internalներքին
internationalմիջազգային
InternetՀամացանց
interpretմեկնաբանել
interpretationմեկնաբանություն
interventionմիջամտություն
interviewհարցազրույց
intoմեջ
introduceներկայացնել
introductionներածություն
invasionներխուժում
inventհորինել
investներդրումներ կատարել
investigateհետաքննել
investigationհետաքննություն
investigatorքննիչ
investmentներդրում
investorներդրողը
inviteհրավիրել
involveներգրավել
involvedներգրավված
involvementներգրավվածություն
Iraqiիրաքյան
IrishԻռլանդական
ironերկաթ
isէ
Islamicիսլամական
islandկղզի
IsraeliԻսրայելական
issueթողարկում
itայն
ItalianԻտալական
itemկետ
itsիր
itselfինքն իրեն
jacketբաճկոն
jailբանտ
JapaneseՃապոներեն
jetռեակտիվ
Jewհրեա
JewishՀրեական
jobաշխատանք
joinմիանալ
jointհամատեղ
jokeկատակ
journalամսագիր
journalistլրագրող
journeyճամփորդություն
joyուրախություն
judgeդատավոր
judgmentդատողություն
juiceհյութ
jumpցատկել
juniorկրտսեր
juryժյուրի
justպարզապես
justiceարդարադատություն
justifyարդարացնել
keepպահել
keptպահված
keyբանալի
kickհարվածել
kidերեխա
killսպանել
killerմարդասպան
killingսպանություն
kindբարի
kingթագավոր
kissհամբույր
kitchenխոհանոց
kneeծունկ
knewգիտեր
knifeդանակ
knockթակել
knowիմանալ
knowledgeգիտելիք
labլաբորատորիա
labelպիտակ
laborաշխատուժ
laboratoryլաբորատորիա
lackպակասություն
ladyտիկին
lakeլիճ
landհողատարածք
landscapeբնապատկեր
languageլեզու
lapծոց
largeմեծ
largelyմեծ մասամբ
lastվերջին
lateուշացած
laterավելի ուշ
LatinԼատիներեն
latterվերջինս
laughծիծաղել
launchմեկնարկը
lawօրենք
lawnսիզամարգ
lawsuitհայց
lawyerիրավաբան
layպառկել
layerշերտ
leadառաջնորդել
leaderառաջնորդ
leadershipղեկավարություն
leadingառաջատար
leafտերեւ
leagueլիգա
leanնիհար
learnսովորել
learningսովորելը
leastառնվազն
leatherկաշվե
leaveհեռանալ
ledառաջնորդվել է
leftձախ
legոտքը
legacyժառանգություն
legalօրինական
legendլեգենդ
legislationօրենսդրությունը
legitimateօրինական
lemonկիտրոն
lengthերկարությունը
lessավելի քիչ
lessonդաս
letթող
letterնամակ
levelմակարդակ
liberalլիբերալ
libraryգրադարան
licenseլիցենզիա
lieստել
lifeկյանքը
lifestyleապրելակերպ
lifetimeկյանքի ընթացքում
liftվերելակ
lightլույս
likeնման
likelyհավանական է
limitսահման
limitationսահմանափակում
limitedսահմանափակ
lineգիծ
linkհղում
lipշրթունք
liquidհեղուկ
listցուցակը
listenլսիր
literallyբառացիորեն
literaryգրական
literatureգրականություն
littleքիչ
liveապրել
livingապրող
loadծանրաբեռնվածություն
loanվարկ
localտեղական
locateգտնել
locationգտնվելու վայրը
lockկողպեք
logտեղեկամատյան
loneմիայնակ
longերկար
long-termերկարաժամկետ
lookնայել
looseչամրացված
loseկորցնել
lossկորուստ
lostկորցրել
lotշատ
lotsշատ
loudբարձրաձայն
loveՍեր
lovelyսիրուն
loverսիրահար
lowցածր
lowerավելի ցածր
luckհաջողություն
luckyբախտավոր
lunchլանչ
lungթոք
machineմեքենա
madխելագար
madeպատրաստված
magazineամսագիր
magnetմագնիս
mailփոստ
mainհիմնական
mainlyհիմնականում
maintainպահպանել
maintenanceսպասարկում
majorմայոր
majorityմեծամասնությունը
makeդարձնել
makerպատրաստող
makeupդիմահարդարում
maleարական
mallմոլ
manմարդ
manageկառավարել
managementկառավարում
managerմենեջեր
mannerկարգը
manufacturerարտադրող
manufacturingարտադրություն
manyշատերը
mapքարտեզ
marginլուսանցք
markնշագծել
marketշուկա
marketingմարքեթինգ
marriageամուսնություն
marriedամուսնացած
marryամուսնանալ
maskդիմակ
massզանգվածային
massiveզանգվածային
masterվարպետ
matchհամընկնում
materialնյութական
mathՄաթեմատիկա
matterգործ
mayմայիս
maybeՄիգուցե
mayorքաղաքապետ
meես
mealճաշ
meanնշանակում է
meaningիմաստը
meantնկատի ուներ
meanwhileմիեւնույն ժամանակ
measureչափել
measurementչափում
meatմիս
mechanismմեխանիզմ
mediaլրատվամիջոցներ
medicalբժշկական
medicationդեղորայք
medicineդեղ
mediumմիջին
meetհանդիպել
meetingհանդիպում
melodyմեղեդի
memberանդամ
membershipանդամակցություն
memoryհիշողություն
menտղամարդիկ
mentalմտավոր
mentionնշել
menuճաշացանկ
mereպարզապես
merelyպարզապես
messխառնաշփոթ
messageհաղորդագրություն
metalմետաղական
meterմետր
methodմեթոդ
MexicanՄեքսիկական
middleմիջին
mightկարող է
mileմղոն
militaryռազմական
milkկաթ
millionմիլիոն
mindմիտք
mineիմը
ministerնախարար
minorանչափահաս
minorityփոքրամասնություն
minuteրոպե
miracleհրաշք
mirrorհայելի
missկարոտել
missileհրթիռ
missionառաքելությունը
mistakeսխալ
mixխառնել
mixtureխառնուրդ
modeռեժիմ
modelմոդել
moderateչափավոր
modernժամանակակից
modestհամեստ
moleculeմոլեկուլ
momմայրիկ
momentպահը
moneyփող
monitorմոնիտոր
monthամիս
moodտրամադրություն
moonլուսին
moralբարոյական
moreավելին
moreoverընդ որում
morningառավոտ
mortgageհիփոթեք
mostմեծ մասը
mostlyհիմնականում
motherմայրիկ
motionշարժումը
motivationմոտիվացիա
motorշարժիչ
mountլեռը
mountainլեռ
mouseմուկ
mouthբերանը
moveշարժվել
movementշարժում
movieֆիլմ
MrՊրն
MrsՏիկին
MsՏիկին
muchշատ
multipleբազմակի
multiplyբազմապատկել
murderսպանություն
muscleմկանային
museumթանգարան
musicերաժշտություն
musicalերաժշտական
musicianերաժիշտ
MuslimՄահմեդական
mustպետք է
mutualփոխադարձ
myիմ
myselfինքս ինձ
mysteryառեղծված
mythառասպել
nakedմերկ
nameԱնուն
narrativeպատմողական
narrowնեղ
nationազգ
nationalազգային
nativeհայրենի
naturalբնական
naturallyբնականաբար
natureբնությունը
nearմոտ
nearbyմոտակայքում
nearlyմոտ
necessarilyանպայման
necessaryանհրաժեշտ
neckպարանոց
needկարիք
negativeբացասական
negotiateբանակցել
negotiationբանակցություն
neighborհարեւան
neighborhoodհարեւանություն
neitherոչ էլ
nerveնյարդային
nervousնյարդային
netցանց
networkցանց
neverերբեք
neverthelessայնուամենայնիվ
newնոր
newlyնոր
newsնորություններ
newspaperթերթ
nextհաջորդը
niceգեղեցիկ
nightգիշեր
nineինը
noոչ
nobodyոչ ոք
nodգլխով արեք
noiseաղմուկ
nominationառաջադրումը
noneոչ ոք
nonethelessայնուամենայնիվ
noonկեսօր
norոչ էլ
normalնորմալ
normallyսովորաբար
northհյուսիս
northernՀյուսիսային
noseքիթը
notոչ
noteՆշում
nothingոչինչ
noticeծանուցում
notionհասկացություն
nounգոյական
novelվեպ
nowհիմա
nowhereոչ մի տեղ
n’tոչ
nuclearմիջուկային
numberթիվ
numeralթվանշան
numerousբազմաթիվ
nurseբուժքույր
nutընկույզ
objectօբյեկտ
objectiveօբյեկտիվ
obligationպարտավորություն
observationդիտարկում
observeդիտարկել
observerդիտորդ
obtainձեռք բերել
obviousակնհայտ
obviouslyակնհայտորեն
occasionառիթ
occasionallyերբեմն -երբեմն
occupationզբաղմունք
occupyզբաղեցնել
occurառաջանալ
oceanօվկիանոս
oddտարօրինակ
oddsհավանականություն
of-ից
offանջատված է
offenseվիրավորանք
offensiveվիրավորական
offerառաջարկել
officeգրասենյակ
officerսպա
officialպաշտոնական
oftenհաճախ
ohօհ
oilյուղ
okլավ
okayլավ
oldհին
Olympicօլիմպիական
onվրա
onceմեկ անգամ
oneմեկ
ongoingշարունակական
onionսոխ
onlineառցանց
onlyմիայն
ontoվրա
openբաց
openingբացում
operateգործել
operatingգործող
operationշահագործման
operatorօպերատոր
opinionկարծիք
opponentհակառակորդ
opportunityհնարավորություն
opposeհակադրվել
oppositeհակառակ
oppositionընդդիմություն
optionտարբերակ
orկամ
orangeնարնջագույն
orderպատվեր
ordinaryսովորական
organօրգան
organicօրգանական
organizationկազմակերպություն
organizeկազմակերպել
orientationկողմնորոշում
originծագում
originalօրիգինալ
originallyսկզբնապես
otherայլ
othersմյուսները
otherwiseայլապես
oughtպետք է
ourմեր
ourselvesինքներս մեզ
outդուրս
outcomeարդյունքը
outsideդրսում
ovenվառարան
overավարտված
overallընդհանուր առմամբ
overcomeհաղթահարել
overlookանտեսել
oweպարտական
ownսեփական
ownerսեփականատերը
oxygenթթվածին
paceտեմպը
packփաթեթավորել
packageփաթեթ
pageէջը
painցավը
painfulցավոտ
paintներկել
painterՆկարիչ
paintingՆկարչություն
pairզույգ
paleգունատ
Palestinianպաղեստինցի
palmափի
panթավայի
panelվահանակ
pantվարտիք
paperթուղթ
paragraphպարբերություն
parentծնող
parkայգի
parkingավտոկայանատեղի
partմաս
participantմասնակից
participateմասնակցել
participationմասնակցություն
particularհատուկ
particularlyմասնավորապես
partlyմասամբ
partnerգործընկեր
partnershipգործընկերություն
partyկուսակցություն
passանցնել
passageհատված
passengerուղեւոր
passionկիրք
pastանցյալ
patchկարկատել
pathուղի
patientհիվանդ
patternօրինաչափություն
pauseդադար
payվճարել
paymentվճարում
PCԱՀ
peaceխաղաղություն
peakգագաթնակետ
peerհասակակից
penaltyտուգանք
peopleԺողովուրդ
pepperպղպեղ
perմեկ
perceiveընկալել
percentageտոկոսը
perceptionընկալում
perfectկատարյալ
perfectlyկատարյալ
performկատարել
performanceկատարումը
perhapsգուցե
periodժամանակաշրջան
permanentմշտական
permissionթույլտվություն
permitթույլտվություն
personանձ
personalանձնական
personalityանհատականություն
personallyանձամբ
personnelանձնակազմը
perspectiveհեռանկար
persuadeհամոզել
petընտանի կենդանի
phaseփուլ
phenomenonերեւույթ
philosophyփիլիսոփայություն
phoneհեռախոս
photoլուսանկար
photographլուսանկար
photographerլուսանկարիչ
phraseարտահայտություն
physicalֆիզիկական
physicallyֆիզիկապես
physicianբժիշկ
pianoդաշնամուր
pickընտրել
pictureնկար
pieկարկանդակ
pieceկտոր
pileկույտ
pilotօդաչու
pineսոճին
pinkվարդագույն
pipeխողովակ
pitchսկիպիդար
placeտեղ
plainպարզ
planպլան
planeԻնքնաթիռ
planetմոլորակ
planningպլանավորում
plantգործարան
plasticպլաստիկ
plateափսե
platformհարթակ
playխաղալ
playerխաղացող
pleaseխնդրում եմ
pleasureհաճույք
plentyշատ
plotսյուժե
pluralհոգնակի
plusգումարած
PMվարչապետ
pocketգրպան
poemբանաստեղծություն
poetբանաստեղծ
poetryպոեզիա
pointկետ
poleբեւեռ
policeոստիկանություն
policyքաղաքականություն
politicalքաղաքական
politicallyքաղաքականապես
politicianքաղաքական գործիչ
politicsքաղաքականություն
pollհարցում
pollutionաղտոտվածություն
poolլողավազան
poorաղքատ
popփոփ
popularՀանրաճանաչ
populateբնակեցնել
populationբնակչությունը
porchպատշգամբ
portնավահանգիստ
portionբաժին
portraitդիմանկար
portrayպատկերել
poseկեցվածք
positionդիրք
positiveդրական
possessտիրապետել
possibilityհնարավորություն
possibleհնարավոր է
possiblyհնարավոր է
postգրառում
potկաթսա
potatoկարտոֆիլ
potentialներուժ
potentiallyպոտենցիալ
poundֆունտ
pourլցնել
povertyաղքատություն
powderփոշի
powerուժ
powerfulհզոր
practicalգործնական
practiceզբաղվել
prayաղոթիր
prayerաղոթք
preciselyճշգրիտ
predictկանխատեսել
preferնախընտրել
preferenceնախապատվություն
pregnancyհղիություն
pregnantհղի
preparationպատրաստում
prepareպատրաստել
prescriptionդեղատոմս
presenceներկայությունը
presentներկա
presentationներկայացում
preserveպահպանել
presidentնախագահ
presidentialնախագահական
pressմամուլ
pressureճնշում
pretendձեւացնել
prettyգեղեցիկ
preventկանխել
previousնախորդ
previouslyնախկինում
priceգինը
prideհպարտություն
priestքահանա
primarilyառաջին հերթին
primaryառաջնային
primeվարչապետ
principalսկզբունքային
principleսկզբունք
printտպել
priorառաջ
priorityառաջնահերթություն
prisonբանտ
prisonerբանտարկյալ
privacyգաղտնիություն
privateմասնավոր
probableհավանական
probablyհավանաբար
problemխնդիր
procedureընթացակարգը
proceedշարունակել
processգործընթաց
produceարտադրել
producerարտադրող
productարտադրանք
productionարտադրություն
professionմասնագիտություն
professionalպրոֆեսիոնալ
professorպրոֆեսոր
profileպրոֆիլը
profitշահույթ
programծրագիրը
progressառաջընթաց
projectնախագիծը
prominentնշանավոր
promiseխոստում
promoteխթանել
promptհուշել
proofապացույց
properպատշաճ
properlyպատշաճ կերպով
propertyսեփականություն
proportionհամամասնությունը
proposalառաջարկություն
proposeառաջարկել
proposedառաջարկված
prosecutorդատախազ
prospectհեռանկար
protectպաշտպանել
protectionպաշտպանություն
proteinսպիտակուցը
protestբողոք
proudհպարտ
proveապացուցել
provideապահովել
providerմատակարար
provinceգավառ
provisionտրամադրում
psychologicalհոգեբանական
psychologistհոգեբան
psychologyհոգեբանություն
publicհանրային
publicationհրապարակումը
publiclyհրապարակայնորեն
publishհրապարակել
publisherհրատարակիչ
pullքաշել
punishmentպատիժ
purchaseգնում
pureմաքուր
purposeնպատակը
pursueհետապնդել
pushհրում
putդնել
qualifyորակավորել
qualityորակ
quartքառ
quarterեռամսյակ
quarterbackքառորդ պաշտպան
questionհարց
quickարագ
quicklyարագ
quietհանգիստ
quietlyհանգիստ
quitթողնել
quiteբավականին
quoteմեջբերում
quotientգործակից
raceմրցավազք
racialռասայական
radicalարմատական
radioռադիո
railերկաթուղային
rainանձրեւ
raiseբարձրացնել
ranվազեց
rangeմիջակայք
rankաստիճան
rapidարագ
rapidlyարագորեն
rareհազվագյուտ
rarelyհազվադեպ
rateդրույքաչափը
ratherավելի շուտ
ratingվարկանիշ
ratioհարաբերակցությունը
rawհում
reachհասնել
reactարձագանքել
reactionարձագանք
readկարդալ
readerընթերցող
readingընթերցում
readyպատրաստ
realիսկական
realityիրականություն
realizeգիտակցել
reallyիսկապես
reasonպատճառ
reasonableողջամիտ
recallհիշել
receiveստանալ
recentվերջերս
recentlyվերջերս
recipeբաղադրատոմսը
recognitionճանաչում
recognizeճանաչել
recommendխորհուրդ տալ
recommendationխորհուրդ
recordգրառում
recordingձայնագրությունը
recoverվերականգնել
recoveryվերականգնում
recruitնորակոչիկ
redկարմիր
reduceնվազեցնել
reductionկրճատում
referանդրադառնալ
referenceտեղեկանք
reflectարտացոլել
reflectionարտացոլում
reformբարեփոխում
refugeeփախստական
refuseհրաժարվել
regardվերաբերվում
regardingվերաբերյալ
regardlessանկախ նրանից
regimeռեժիմը
regionմարզ
regionalտարածաշրջանային
registerգրանցել
regularկանոնավոր
regularlyկանոնավոր
regulateկարգավորել
regulationկանոնակարգում
reinforceամրապնդել
rejectմերժել
relateառնչվում են
relationհարաբերություն
relationshipհարաբերություններ
relativeազգական
relativelyհամեմատաբար
relaxհանգստանալ
releaseազատում
relevantհամապատասխան
reliefթեթեւացում
religionկրոն
religiousկրոնական
relyվստահել
remainմնալ
remainingմնացածը
remarkableուշագրավ
rememberհիշեք,
remindհիշեցնել
remoteհեռավոր
removeՀեռացնել
repeatկրկնել
repeatedlyկրկին անգամ
replaceփոխարինել
replyպատասխանել
reportզեկուցել
reporterլրագրող
representներկայացնել
representationներկայացուցչություն
representativeներկայացուցիչ
RepublicanՀանրապետական
reputationհեղինակությունը
requestհարցում
requireպահանջում են
requirementպահանջը
researchհետազոտություն
researcherհետազոտող
resembleնման լինել
reservationամրագրում
residentբնակիչ
resistդիմադրել
resistanceդիմադրություն
resolutionբանաձեւը
resolveլուծել
resortհանգստավայր
resourceռեսուրս
respectհարգանք
respondարձագանքել
respondentպատասխանող
responseարձագանք
responsibilityպատասխանատվություն
responsibleպատասխանատու
restհանգիստ
restaurantռեստորան
restoreվերականգնել
restrictionսահմանափակում
resultարդյունք
retainպահպանել
retireթոշակի անցնել
retirementթոշակի անցնելը
returnվերադարձ
revealբացահայտել
revenueեկամուտ
reviewվերանայում
revolutionհեղափոխություն
rhythmռիթմ
riceբրինձ
richհարուստ
ridազատվել
rideհեծնել
rifleհրացան
rightճիշտ
ringմատանի
riseբարձրանալ
riskռիսկ
riverգետ
roadճանապարհ
rockռոք
roleդերը
rollգլորում
romanticռոմանտիկ
roofտանիքը
roomսենյակ
rootարմատ
ropeպարան
roseվարդ
roughկոպիտ
roughlyկոպիտ
roundկլոր
routeերթուղին
routineառօրյա
rowշարան
rubշփում
ruleկանոն
runվազել
runningվազում
ruralգյուղական
rushշտապել
Russianռուսերեն
sacredսուրբ
sadտխուր
safeապահով
safetyանվտանգություն
saidասաց
sailառագաստ
sakeհանուն
saladաղցան
salaryաշխատավարձ
saleվաճառք
salesվաճառք
saltաղ
sameնույնը
sampleնմուշ
sanctionպատժամիջոց
sandավազ
satնստեց
satelliteարբանյակ
satisfactionբավարարվածություն
satisfyբավարարել
sauceսոուս
saveխնայել
savingխնայողություն
sawտեսավ
sayասա
scaleսանդղակ
scandalսկանդալ
scaredվախեցած
scenarioսցենար
sceneտեսարան
scheduleժամանակացույցը
schemeսխեմա
scholarգիտնական
scholarshipկրթաթոշակ
schoolդպրոց
scienceգիտ
scientificգիտական
scientistգիտնական
scopeշրջանակը
scoreհաշիվը
screamճչալ
screenէկրան
scriptսցենար
seaծով
searchորոնում
seasonսեզոնը
seatնստատեղ
secondերկրորդ
secretգաղտնի
secretaryքարտուղար
sectionԲաժին
sectorհատվածը
secureապահով
securityանվտանգություն
seeտեսնել
seedսերմ
seekփնտրել
seemկարծես
segmentհատված
seizeգրավել
selectընտրել
selectionընտրություն
selfես
sellվաճառել
SenateՍենատ
senatorսենատոր
sendուղարկել
seniorավագ
senseիմաստ
sensitiveզգայուն
sentուղարկված
sentenceնախադասություն
separateառանձնացնել
sequenceհաջորդականությունը
seriesշարք
seriousլուրջ
seriouslyլրջորեն
serveծառայել
serviceծառայություն
sessionնիստ
setսահմանել
settingկարգավորումը
settleկարգավորել
settlementկարգավորումը
sevenյոթ
severalմի քանիսը
severeծանր
sexսեքս
sexualսեռական
shadeստվեր
shadowստվեր
shakeթափահարում
shallպետք է
shapeձեւավորել
shareբաժանել
sharpսուր
sheնա
sheetթերթիկ
shelfդարակ
shellվահանակ
shelterապաստան
shiftհերթափոխ
shineփայլել
shipնավ
shirtվերնաշապիկ
shitխայտառակություն
shockցնցում
shoeկոշիկ
shootկրակել
shootingնկարահանում
shopխանութ
shoppingգնումներ կատարել
shoreափ
shortկարճ
shortlyշուտով
shotկրակոց
shouldպետք է
shoulderուսի
shoutբղավել
showցուցադրում
showerցնցուղ
shrugուսերը թոթվել
shutփակել
sickհիվանդ
sideկողմը
sighհառաչել
sightտեսարան
signնշան
signalազդանշան
significanceնշանակությունը
significantէական
significantlyզգալիորեն
silenceլռություն
silentլուռ
silverարծաթ
similarհամանման
similarlyնմանապես
simpleպարզ
simplyպարզապես
sinմեղք
sinceքանի որ
singերգել
singerերգչուհի
singleմիայնակ
sinkլվացարան
sirպարոն
sisterքույր
sitնստել
siteկայք
situationիրավիճակ
sixվեց
sizeչափը
skiդահուկներ
skillհմտություն
skinմաշկը
skyերկինք
slaveստրուկ
sleepքնել
sliceկտոր
slideՍլայդ
slightաննշան
slightlyմի փոքր
slipսայթաքել
slowդանդաղ
slowlyդանդաղ
smallփոքր
smartխելացի
smellհոտ
smileժպտալ
smokeծուխը
smoothհարթ
snapսեղմել
snowձյուն
soայնպես որ
so-calledայսպես կոչված
soccerֆուտբոլ
socialսոցիալական
societyհասարակություն
softփափուկ
softwareծրագրային ապահովում
soilհող
solarարևային
soldierզինվոր
solidամուր
solutionլուծում
solveլուծել
someմի քանի
somebodyինչ-որ մեկին
somehowինչ-որ կերպ
someoneինչ-որ մեկին
somethingինչ – որ բան
sometimesերբեմն
somewhatորոշ չափով
somewhereինչ-որ տեղ
sonորդի
songերգ
soonշուտով
sophisticatedբարդ
sorryներողություն
sortտեսակավորել
soulհոգին
soundձայն
soupապուր
sourceաղբյուր
southհարավ
southernհարավային
Sovietսովետ
spaceտարածություն
SpanishԻսպաներեն
speakխոսել
speakerխոսնակ
specialհատուկ
specialistմասնագետ
speciesտեսակներ
specificկոնկրետ
specificallyկոնկրետ
speechխոսք
speedարագություն
spellուղղագրություն
spendծախսել
spendingծախսեր
spinպտտել
spiritոգի
spiritualհոգեւոր
splitպառակտում
spokeխոսեց
spokesmanխոսնակ
sportսպորտ
spotբիծ
spreadտարածվել
springգարուն
squareքառակուսի
squeezeսեղմել
stabilityկայունություն
stableկայուն
staffանձնակազմ
stageփուլ
stairաստիճան
stakeցցի
standկանգնել
standardստանդարտ
standingկանգնած
starաստղ
stareհայացք նետել
startսկսել
stateպետություն
statementհայտարարություն
stationկայարան
statisticsվիճակագրություն
statusկարգավիճակը
stayմնալ
steadփոխարեն
steadyկայուն
stealգողանալ
steamգոլորշու
steelպողպատ
stepքայլ
stickփայտիկ
stillդեռ
stirխառնել
stockֆոնդային
stomachստամոքս
stoneքար
stoodկանգնեց
stopկանգ առնել
storageպահեստավորում
storeխանութ
stormփոթորիկ
storyպատմություն
straightուղիղ
strangeտարօրինակ
strangerանծանոթ
strategicռազմավարական
strategyՍտրատեգիա
streamհոսք
streetփողոց
strengthուժ
strengthenուժեղացնել
stressսթրես
stretchձգվել
strikeգործադուլ
stringլարային
stripշերտի
strokeկաթված
strongուժեղ
stronglyխիստ
structureկառուցվածքը
struggleպայքար
studentուսանող
studioստուդիա
studyուսումնասիրել
stuffհումք
stupidհիմար
styleոճը
subjectառարկա
submitներկայացնել
subsequentհետագա
substanceնյութ
substantialէական
subtractհանել
succeedհաջողության հասնել
successհաջողություն
successfulհաջող
successfullyհաջողությամբ
suchայդպիսին
suddenհանկարծակի
suddenlyհանկարծակի
sueդատի տալ
sufferտառապել
sufficientբավարար
suffixվերջածանց
sugarշաքարավազ
suggestառաջարկել
suggestionառաջարկություն
suicideինքնասպանություն
suitկոստյում
summerամառ
summitգագաթնաժողով
sunարեւ
superգերծանրքաշային
supplyմատակարարում
supportաջակցություն
supporterաջակից
supposeենթադրել
supposedենթադրվում է
SupremeԳերագույն
sureհաստատ
surelyանշուշտ
surfaceմակերեւույթ
surgeryվիրահատություն
surpriseանակնկալ
surprisedզարմացած
surprisingզարմանալի
surprisinglyզարմանալիորեն
surroundշրջապատել
surveyհարցում
survivalգոյատեւումը
surviveգոյատեւել
survivorվերապրած
suspectկասկածելի
sustainպահպանել
swearերդվել
sweepավլել
sweetքաղցր
swimլողալ
swingճոճվել
switchանջատիչ
syllableվանկ
symbolխորհրդանիշ
symptomախտանիշ
systemհամակարգ
tableսեղան
tablespoonճաշի գդալ
tacticմարտավարություն
tailպոչը
takeվերցնել
taleհեքիաթ
talentտաղանդ
talkխոսել
tallբարձրահասակ
tankտանկ
tapթակել
tapeժապավեն
targetթիրախ
taskառաջադրանք
tasteհամ
taxհարկային
taxpayerհարկատու
teaթեյ
teachսովորեցնել
teacherուսուցիչ
teachingուսուցում
teamթիմ
tearպոկել
teaspoonթեյի գդալ
technicalտեխնիկական
techniqueտեխնիկա
technologyտեխնոլոգիա
teenդեռահաս
teenagerդեռահաս
teethատամները
telephoneհեռախոս
telescopeաստղադիտակ
televisionհեռուստատեսություն
tellպատմել
temperatureջերմաստիճան
temporaryժամանակավոր
tenտասը
tendհակվել
tendencyմիտում
tennisթենիս
tensionլարում
tentվրան
termժամկետը
termsպայմանները
terribleսարսափելի
territoryտարածք
terrorտեռոր
terrorismահաբեկչություն
terroristահաբեկիչ
testփորձարկում
testifyվկայել
testimonyվկայություն
testingփորձարկում
textտեքստ
thanքան
thankշնորհակալություն
thanksշնորհակալություն
thatոր
theոր
theaterթատրոն
theirնրանց
themնրանց
themeթեման
themselvesիրենք
thenապա
theoryտեսություն
therapyթերապիա
thereայնտեղ
thereforeուստի
theseՍրանք
theyնրանք
thickհաստ
thinբարակ
thingբան
thinkմտածել
thinkingմտածողությունը
thirdերրորդ
thirtyերեսուն
thisսա
thoseդրանք
thoughչնայած
thoughtմտածեց
thousandհազար
threatսպառնալիք
threatenսպառնալ
threeերեք
throatկոկորդը
throughմիջոցով
throughoutամբողջ
throwնետել
thusայսպիսով
ticketտոմս
tieփողկապ
tightամուր
timeժամանակը
tinyփոքրիկ
tipհուշում
tireանվադող
tiredհոգնած
tissueհյուսվածք
titleկոչում
toդեպի
tobaccoծխախոտ
todayայսօր
toeթաթ
togetherմիասին
toldպատմեց
tomatoլոլիկ
tomorrowվաղը
toneտոնով
tongueլեզու
tonightայս երեկո
tooնույնպես
tookվերցրեց
toolգործիք
toothատամ
topգագաթ
topicթեմա
tossնետել
totalընդհանուր
totallyամբողջությամբ
touchհպում
toughկոշտ
tourշրջագայություն
touristզբոսաշրջիկ
tournamentմրցաշար
towardնկատմամբ
towardsնկատմամբ
towerաշտարակ
townքաղաք
toyխաղալիք
traceհետք
trackհետեւել
tradeառևտուր
traditionավանդույթ
traditionalավանդական
trafficերթեւեկությունը
tragedyողբերգություն
trailարահետ
trainգնացք
trainingուսուցում
transferփոխանցում
transformփոխակերպել
transformationփոխակերպում
transitionանցում
translateթարգմանել
transportationփոխադրում
travelճանապարհորդություն
treatբուժել
treatmentբուժում
treatyպայմանագիր
treeծառ
tremendousահռելի
trendմիտում
trialդատավարություն
triangleեռանկյուն
tribeցեղ
trickհնարք
tripճամփորդություն
troopզորք
troubleդժվարություն
truckբեռնատար մեքենա
trulyիսկապես
trustվստահել
truthճշմարտություն
tryփորձիր
tubeխողովակ
tunnelթունել
turnշրջադարձ
TVՀեռուստատեսություն
twelveտասներկու
twentyքսան
twiceերկու անգամ
twinերկվորյակ
twoերկու
typeտիպ
typicalբնորոշ
typicallyսովորաբար
uglyտգեղ
ultimateվերջնական
ultimatelyի վերջո
unableանկարող
uncleքեռի
underտակ
undergoենթարկվել
understandհասկանալ
understandingըմբռնումը
unfortunatelyցավոք սրտի
uniformհամազգեստ
unionմիություն
uniqueեզակի
unitմիավոր
UnitedՄիացյալ
universalհամընդհանուր
universeտիեզերք
universityհամալսարան
unknownանհայտ
unlessեթե
unlikeի տարբերություն
unlikelyքիչ հավանական
untilմինչեւ
unusualանսովոր
upվեր
uponվրա
upperվերին
urbanքաղաքային
urgeհորդոր
usմեզ
useօգտագործել
usedօգտագործված
usefulօգտակար
userօգտագործող
usualսովորական
usuallyսովորաբար
utilityօգտակար
vacationարձակուրդ
valleyհովիտ
valuableարժեքավոր
valueարժեքը
variableփոփոխական
variationտատանումներ
varietyբազմազանություն
variousբազմազան
varyտարբերվել
vastընդարձակ
vegetableբանջարեղեն
vehicleփոխադրամիջոց
ventureձեռնարկություն
verbբայ
versionտարբերակ
versusընդդեմ
veryշատ
vesselանոթ, նավ
veteranվետերան
viaմիջոցով
victimզոհ
victoryհաղթանակ
videoտեսանյութ
viewդիտել
viewerդիտող
villageգյուղ
violateխախտում
violationխախտում
violenceբռնություն
violentբռնի
virtuallyվիրտուալ
virtueառաքինություն
virusվիրուս
visibleտեսանելի
visionտեսլական
visitայցելություն
visitorայցելու
visualտեսողական
vitalկենսական
voiceձայն
volumeծավալը
volunteerկամավոր
voteքվեարկել
voterընտրող
vowelձայնավոր
vsընդդեմ
vulnerableխոցելի
wageաշխատավարձ
waitսպասել
wakeարթնանալ
walkքայլել
wallպատ
wanderթափառել
wantուզում
warպատերազմ
warmտաք
warnզգուշացնել
warningնախազգուշացում
wasէր
washլվանալ
wasteթափոններ
watchդիտել
waterջուր
waveալիք
wayճանապարհ
weմենք
weakթույլ
wealthհարստություն
wealthyհարուստ
weaponզենք
wearհագնել
weatherեղանակ
weddingհարսանիք
weekշաբաթ
weekendշաբաթ, կիրակի
weeklyշաբաթական
weighկշռել
weightքաշը
welcomeբարի գալուստ
welfareբարեկեցություն
wellլավ
wentգնաց
wereէին
westարեւմուտք
westernարևմտյան
wetթաց
whatինչ
whateverինչ էլ որ լինի
wheelանիվ
whenերբ
wheneverերբ էլ
whereորտեղ
whereasմինչդեռ
whetherարդյոք
whichորը
whileմինչդեռ
whisperշշնջալ
whiteսպիտակ
whoԱՀԿ
wholeամբողջական
whomում
whoseորի
whyինչու
wideլայն
widelyլայնորեն
widespreadտարածված
wifeկինը
wildվայրի
willկամք
willingպատրաստակամ
winհաղթել
windքամի
windowպատուհան
wineգինի
wingթեւը
winnerհաղթող
winterՁմեռ
wipeսրբել
wireմետաղալար
wisdomիմաստություն
wiseիմաստուն
wishցանկություն
withհետ
withdrawհանել
withinներսում
withoutառանց
witnessվկա
womanկին
womenկանայք
won’tչի
wonderզարմանալ
wonderfulհրաշալի
woodփայտ
woodenփայտե
wordխոսք
workաշխատանք
workerաշխատող
workingաշխատող
worksաշխատանքները
workshopարհեստանոց
worldաշխարհը
worriedանհանգստացած
worryանհանգստանալ
worthարժե
wouldպիտի
woundվերք
wrapպատել
writeգրել
writerգրող
writingգրելը
writtenգրված
wrongսխալ
wroteգրել է
yardբակ
yeahԱյո
yearտարին
yellգոռալ
yellowդեղին
yesայո
yesterdayերեկ
yetդեռ
yieldեկամտաբերությունը
youդու
youngերիտասարդ
yourձեր
yoursքոնը
yourselfինքներդ
youthերիտասարդություն
zombieզոմբի
zoneգոտի
zooգազանանոց
zoologyկենդանաբանություն
zoomխոշորացում

So, this was the collection of 3100 English and Armenian words, buddy. In this word list, I have included all of the terms that are relatively frequent and that we use in our daily lives, as well as in regular colloquial speech.

Armenian Language And Their Words | Armenian words

The Armenian language, which belongs to the Indo-European language family, is spoken in Mesopotamia, the Caucasus’ central lowlands, and the Black Sea’s southeastern area. This area is bordered by Armenia, Georgia, and Azerbaijan (North-Western Iran). It is the official language of the Republic of Armenia.

The Armenians divide the language into eastern and western parts. In terms of formation, its position is between Greek and Indo-Iranian. Armenia has had close relations with Iran in ancient times and almost two thousand words of Iranian are found in the Armenian language.

For these reasons, for a long time, the Armenians were considered only a branch of Irani. But now its independent authority has been recognized. It has its own unique script which was discovered in 405 AD.

According to census data, the total number of persons who speak the Armenian language is over 6.7 million, which is quite incredible.

Many words in Armenian are produced by Armenian letters, and Armenian sentences are constructed from these Armenian words, which we employ in colloquial speech to communicate our ideas or sentiments to others.

If you want to learn about all of the Armenian words, you must first study the Armenian alphabet. Simply click here to learn more about the Armenian alphabet.

If you already know English and wish to learn Armenian from English, keep the above-mentioned English to Armenian word meaning in mind.

English Languages And Their Words With Armenian Meaning

English is a language that is widely spoken and understood around the globe, and English is spoken and understood by individuals from every nation but Armenian is not understood in every country. It is also true that there are only a few nations where everyone knows English, and English is spoken and understood by fewer people in all other countries.

We may consider English a global language. So, if you wish to learn English from Armenian, keep the above Armenian to English word meanings and Armenian-English vocabulary in mind.

For example, if you just know Armenian and wish to move to an area or nation where no one understands Armenian, it will be extremely difficult for you to live there, but if you know English as well as Armenian, it will be much easier for you. You comprehend that you have access to the whole planet and that you can arrive from any place in the world.

This is because individuals who speak English can be found all throughout the globe, but Armenian is only spoken in some countries.

English To Armenian Dictionary | English-Armenian Word Meaning

There are numerous persons that are fluent in English. They can read English, speak English, and write English, but they cannot understand Armenian.

However, the good news is that learning Armenian is not a tough task. If you want to study Armenian, you should first learn the Armenian alphabet, and then you should learn Armenian words.

For that, I’ve included 3100 Armenian phrases along with their English translations below. This English to Armenian vocabulary or English to Armenian word meanings can assist you in comprehending Armenian terms.

Armenian To English Dictionary | Armenian-English Word Meaning

There are also many persons who are fluent in Armenian. They can read Armenian, speak Armenian, and write Armenian, but they cannot understand the English language properly.

The good news is that learning English is not a tough job. If you wish to learn English, you should first master the English alphabet and then go on to learning English words.

For that, I’ve included 3100 English terms together with their Armenian translations below. Armenian to English vocabulary or Armenian to English word meaning can assist you in comprehending English terms.

Conclusion

I hope you grasped all of the English to Armenian and Armenian to English word meanings. I’ve really done my best to teach you English and Armenian vocabulary in a simple way.

In this article, I’ve included a list of the 3100 most frequent Armenian to English and English to Armenian word meanings. This 3100 words collection will assist you in learning these two well-known languages.

In conclusion, if you like this article on everyday use English and Armenian word meanings and vocabulary, or if you found it useful, please share it with your friends and family on social media.

Share on:

Mr. Paul is 10 years experienced English teacher from the USA. Yes, you heard it right. I did my masters in English and after that started sharing my knowledge with others. Our aim is to make your vocabulary and grammar ultra strong & correct.

Related Articles

Leave a Comment